Taisnu prizmu, kuras pamats ir taisnstūris, sauc par taisnstūra paralēlskaldni.
 
Trīs šķautnes, kas iziet no vienas un tās pašas taisnstūra paralēlskaldņa virsotnes, sauc par dimensijām. Ikdienā mēs dimensijas zinām kā garumu, platumu un augstumu.
 
YCUZD_221207_4799_12_1.svg
 
Piemēram, taisnstūra paralēlskaldņa ABCDA1B1C1D1 dimensijas ir šķautnes DA,DC,DD1.
Taisnstūra paralēlskaldņa diagonāles garuma kvadrāts ir vienāds ar triju dimensiju garumu kvadrātu summu: D2=a2+b2+c2, kur \(a, b, c\) - dimensijas jeb platums, garums un augstums. (Līdzīgi kā Pitagora teorēma, tikai klāt nāk trešā dimensija).
Tātad taisnstūra paralēlskaldņa ABCDA1B1C1D1 diagonāli var aprēķināt ar formulu:
DB12=DA2+DC2+DD12
 
Atceries, taisnstūra paralēlskaldnī visas diagonāles ir vienāda garuma, tāpēc nav svarīgi, kuru diagonāli rēķinām.
DB1=CA1=AC1=BD1
 
Ja DA=3cm,DC=5cm,DD1=6cm, tad
 
DB12=32+52+62==9+25+36=70DB1=70cm
 
Taisnstūra paralēlskaldņa diagonāļu formulu viegli iegūt, divas reizes pielietojot Pitagora teorēmu!