Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kvadrātnevienādības 9. klases atkārtojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātnevienādības shematiskais attēls I 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka kvadrātnevienādībai atbilstošo parabolas skici (zari uz augšu)
2. Kvadrātnevienādības shematiskais attēls II 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka kvadrātnevienādībai atbilstošo parabolas skici (zari uz leju)
3. Kvadrātnevienādības shematiskais attēls III 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka parabolas skicei atbilstošo kvadrātnevienādību, a>0
4. Kvadrātnevienādības shematiskais attēls IV 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka parabolas skicei atbilstošo kvadrātnevienādību, a<0
5. Kvadrātnevienādības shematiskais attēls V 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka parabolas skicei atbilstošo koeficienta a un D zīmi
6. Kvadrātnevienādība, D<0 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnās kvadrātnevienādības atrisināšana.
7. Kvadrātnevienādība, D=0 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnās kvadrātnevienādības atrisināšana.
8. Kvadrātnevienādība, D>0 1. izziņas līmenis zema 1p. Pilnās kvadrātnevienādības atrisināšana.
9. Kvadrātnevienādība, b=0 1. izziņas līmenis zema 1p. Nepilnās kvadrātnevienādības atrisināšana.
10. Algebriska nevienādība ar substitūcijas metodi 3. izziņas līmenis augsta 3p. Substitūcijas metodes pielietošana reizinātājos sadalītas nevienādības atrisināšanā.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātnevienādība (2016.g. eksāmenā) Citi zema 1p. Prot atrisināt nepilno kvadrātnevienādību, ja b=0, nosaka lielāko/mazāko atrisinājumu. 1. daļas 19. uzd.
2. Kvadrātnevienādība. (2012. g. eksāmenā) Citi zema 1p. b=0

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātnevienādības 00:00:00 vidēja 4p. 9. klases atkārtojums. 4 uzdevumi.