Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. Kvadrātnevienādība 1p.
2. Kvadrātnevienādība 1p.
3. Kvadrātnevienādība 1p.
4. Kvadrātnevienādība, b=0 1p.