9.
martā
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Aritmētiskā kvadrātsakne. 8. klases atkārtojums
2. N - tās pakāpes sakne

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātsaknes aprēķināšana no vesela skaitļa 1. izziņas līmenis zema 1p. 8. klases atk.
2. Kvadrātsaknes aprēķināšana no decimāldaļas 1. izziņas līmenis zema 1p. 8. kl. atk.
3. Kvadrātsakne no lieliem skaitļiem 1. izziņas līmenis zema 1p. Pēdējās ir nulles
4. N - tās pakāpes saknes definīcija 1. izziņas līmenis zema 2p. Saknes definīcijas izpratne
5. N - tās pakāpes sakne vispārīgā veidā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc pakāpes noteikt n-tās pakāpes sakni
6. N - tās pakāpes sakne no naturāla skaitļa 1. izziņas līmenis zema 1p. Saknes vērtība vesels skaitlis. Zemsaknes izteiksme 2, 3, 4, 5, 6 vai 7 pakāpes.
7. N - tās pakāpes sakne no pamatdaļas 1. izziņas līmenis zema 1p. Zemsaknes izteiksme ir pamatdaļas, kuru saucējs ir 2, 3, 4, 5, 6 vai 7 pakāpes.
8. N - tās pakāpes sakne no vesela negatīva skaitļa 1. izziņas līmenis zema 1p. Saknes vērtība vesels negatīvs skaitlis. Zemsaknes izteiksme 2, 3, 4, 5, 6 vai 7 pakāpes.
9. N - tās pakāpes saknes, kuru vērtība ir 2 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrast sakni, kuras vērtība nav 2
10. N - tās pakāpes saknes aprēķināšana no (-1) 1. izziņas līmenis zema 1p. N - tās pakāpes saknes aprēķināšana no -1
11. Kvadrātsakņu dalījuma aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. 9. klases 2005. g. eksāmenā.
12. Sakņu dalījums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saucējā sakne no 2
13. Reizinātāja iznešana pirms kvadrātsaknes zīmes 2. izziņas līmenis zema 1p. 8. kl. atk.
14. Reizinātāja iznešana pirms saknes zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. reizinātājs 2, 3, 5, 10
15. Darbības ar līdzīgām kvadrātsaknēm 2. izziņas līmenis vidēja 4p. darbības ar līdzīgām saknēm (3 saskaitāmie)
16. Līdzīgu sakņu summa 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 3 un 4 pakāpes saknes
17. Atbrīvojas no kvadrātsaknes saucējā I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Papildreizinātāja izmantošana. Kvadrātsakne tikai saucējā
18. Atbrīvojas no kvadrātsaknes saucējā II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kvadrātsakne no daļas
19. Atbrīvo saucēju no izteiksmes ar kvadrātsakni 2. izziņas līmenis augsta 2p. Saistītās izteiksmes izmantošana
20. Atbrīvo saucēju no 3 pakāpes saknes 2. izziņas līmenis augsta 2p. Papildreizinātāja izmantošana
21. Sakne no saknes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienkāršo izteiksmi
22. Sakne no pakāpes 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Saīsina sakņu rādītāju ar zemsaknes izteiksmes kāpinātāju
23. Sakne no pakāpēm 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saīsina sakņu rādītāju ar zemsaknes izteiksmes kāpinātāju
24. Reizinātāja ienešana zem kvadrātsaknes 2. izziņas līmenis zema 2p. 8. kl. atk
25. Reizinātāja ienešana zem saknes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 3 pakāpes sakne
26. Sakņu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 3 pakāpes saknes. Reizinātāja ienešana zem saknes
27. Dažādu pakāpju sakņu salīdzināšana I 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Sakņu rādītāju vienādošana. Dota 6 un 3 pakāpes sakne
28. Dažādu pakāpju sakņu salīdzināšana II 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Sakņu rādītāju vienādošana. Dota 3 un 2 pakāpes sakne
29. Iekavu atvēršana (pirms iekavām kvadrātsakne) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 8. kl. atk.
30. Kvadrātu starpības formulas izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 8. kl. atk.
31. Summas vai starpības kvadrāta formula (kvadrātsakne un skaitlis) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. 8. kl. atk.
32. Summas kvadrāta formula (divas saknes) 2. izziņas līmenis vidēja 3,5p.
33. Saīsinātās reizināšanas formula (divas kvadrātsaknes) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. 8. kl. atk.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. N - tās pakāpes sakne (2019.g. eksāmens) Citi zema 1p. N - tās pakāpes saknes aprēķināšana no negatīva vesela skaitļa. 1.daļas 1. uzd.
2. N-tās pakāpes sakne (2018.g. eksāmens) Citi zema 1p. Aprēķina n - tās pakāpes sakni no pakāpes. 1. daļas 18. uzd.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sakņu salīdzināšana I Citi vidēja 3p. 3 pakāpes saknes. Reizinātāja ienešana zem saknes
2. Sakņu salīdzināšana II Citi vidēja 3p. Sakņu rādītāju vienādošana. Dota 6 un 3 pakāpes sakne
3. Sakņu salīdzināšana III Citi vidēja 1p. Vienādas zemsaknes izteiksmes

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saknes vērtības aprēķināšana 00:00:00 vidēja 6p. Kvadrātsaknes un n-tās pakāpes saknes aprēķināšana
2. Sakņu pārveidošana un salīdzināšana 00:00:00 vidēja 22p. Reizinātāja ienešana un iznešana, salīdzināšana
3. Saknes. Īpašību un formulu pielietošana 00:00:00 vidēja 13,5p. Sakne no saknes, sakne no pakāpes, saīsināto reizināšanas formulu lietošana

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs stundai. Sakņu salīdzināšana 00:05:00 vidēja 7p. 3 uzdevumi ar dažiem variantiem. Ienes reizinātāju zem saknes zīmes, vienādo sakņu rādītājus, izpratnes uzdevums, ja zemsaknes izteiksmes vienādas.