Par n - tās pakāpes sakni no skaitļa a sauc tādu skaitli b, kuram bn=a.
an=b,jabn=a.
 
Skaitli \(n\) sauc par saknes rādītāju, skaitli \(a\) sauc par zemsaknes izteiksmi.
Ja \(n\) ir pāra skaitlis, tad an eksistē tikai tad, ja a0.
Ja \(n\) ir nepāra skaitlis, tad an eksistē visām \(a\) vērtībām.
Piemērs:
Aprēķini saknes
164=2,jo24=160,0013=0,1,jo0,13=0,001113=1,jo113=1026=0,jo026=0
1n=1  (jebkuras pakāpes sakne no 1 ir 1 ) un 0n=0 (jebkuras pakāpes sakne no 0 ir 0).
Svarīgi!
Nepāra pakāpes sakne ir definēta visiem reāliem skaitļiem ( arī negatīviem).
Pāra pakāpes sakne ir definēta tikai nenegatīviem skaitļiem ( pozitīviem skaitļiem un 0).
Piemērs:
Aprēķini saknes
83=2,jo23=8
164 nav definēta, jo neeksiste tāds reāls skaitlis, kuru kāpinot \(4\) pakāpē iegūtu \((-16)\)
Sakņu īpašības
anbn=abnanbn=abnakmnm=aknamn=anmanbk=akbnnk
(visas šīs īpašības ir dotas matemātikas eksāmena formulu lapā)