9.
martā
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!
Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Kvadrātsaknes aprēķināšana no vesela skaitļa 1p.
2. Kvadrātsakne no jaukta skaitļa 1p.
3. N - tās pakāpes saknes, kuru vērtība ir 3 1p.
4. N - tās pakāpes saknes pretējais skaitlis 1p.
5. N - tās pakāpes sakne no pamatdaļas 1p.
6. N - tās pakāpes saknes aprēķināšana no vesela skaitļa 1p.