Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata apguves norise Jaunums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Vektora koordinātas plaknē. Darbības ar vektoriem koordinātu formā
3. Vektora modulis (plaknē) Vektora garuma aprēķināšana koordinātu formā
4. Punkta koordinātas taisnleņķa (Dekarta) koordinātu sistēmā Iepazīst jēdzienus: ordināta, aplikāta un abscisa telpā
5. Vektora modulis (telpā) Aprēķina vektora garumu telpā, ja zināmas tā galapunktu koordinātas
6. Kolineāru vektoru pazīme Kolineāru vektoru definīcija, pazīme, piemērs.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektora koordinātas 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Vektora koordinātu noteikšana, ja doti tā galapunkti
2. Vektoru summa, starpība un reizināšana ar skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Darbības koordinātu formā
3. Vektora garums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vektora garuma aprēķināšana, ja dotas tā koordinātas
4. Vektora garums (telpā) 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Vektora garuma aprēķināšana, ja dotas tā koordinātas
5. Kolineāru vektoru pazīme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas kolineāru vektoru pāri.
6. Kolineāru vektoru koordinātas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka kolineāru vektoru nezināmo koordinātu.
7. Paralēlas taisnes telpā koordinātās 2. izziņas līmenis augsta 5p. Doti 4 punktu koordinātas telpā. Pierāda, ka divi vektori atrodas uz paralēlām taisnēm. Nosaka attālumu starp punktiem. Sagatavošanās uzdevums, lai noteiktu četrstūra veidu.
8. Paralēlas taisnes telpā ar parametriem 3. izziņas līmenis augsta 4p. Doti 4 punktu koordinātas telpā. Nosaka divu paramtru vērtības, lai vektori atrastos uz paralēlām taisnēm.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektora koordinātas (2019.g. eksāmens) Citi vidēja 1p. No dotām koordinātām un zīmējuma, nosaka vektora koordinātas. 1.daļas 10. uzd.
2. Vektora koordinātas (2017.g. eksāmens) Citi vidēja 1p. No dotām koordinātām un zīmējuma, nosaka vektora koordinātas. 1. daļas 13. uzd.
3. Vektora modulis (2016.g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Aprēķina vektora koordinātas un vektora garumu. 1. daļas 20. uzd.
4. Vektora modulis (2015. g. eksāmens) Citi zema 1p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1. daļa

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jēdzieni taisnleņķa (Dekarta) koordinātu sistēmā Citi vidēja 3p. Iepazīst jēdzienus: ordināta, aplikāta un abscisa telpā
2. Vektora koordinātas I Citi vidēja 1p. Darbības ar vektoriem koordinātu formā.
3. Vektora koordinātas II Citi vidēja 3p. Vektora koordinātu noteikšana, ja doti tā galapunkti.
4. Vektora modulis Citi vidēja 2p. Vektora garuma aprēķināšana, ja dotas tā koordinātas
5. Pārbauda paralēlas taisnes telpā Citi augsta 7p. Doti 4 punktu koordinātas telpā. Pārbauda, vai vektori atrodas uz paralēlām taisnēm.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektoru koordinātas 00:10:00 vidēja 7p. Vektora koordinātu uzrakstīšana, darbības, garums.