ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Vektori ģeometriskā formā plaknē. Kolineāri vektori
Divus vektorus sauc par kolineāriem, ja tie atrodas uz vienas taisnes vai uz paralēlām taisnēm.
Kolineārus vektorus pieraksta tāpat kā pieraksta paralēlas taisnes vai nogriežņus: ab.  
Pazīme:  Divi vektori ir kolineāri, ja to atbilstošās koordinātas ir proporcionālas: axbx=ayby=λ.
Var teikt arī tā: vektori a un b ir kolineāri tad un tikai tad, ja eksistē tāds skaitlis λ, ka a=λb (vektoru koordinātas atšķiras ar vienu un to pašu reizinātāju λ.
Piemērs:
Vektori a=6;8 un b=3;4 ir kolineāri, jo 63=84=2 
Tātad a=2b vai arī b=12a.
Svarīgs pielietojums vektoru kolinearitātei ir figūru pētīšana pēc to malām.
Piemēram, ir dotas četrstūra virsotņu koordinātas, jāpierāda, ka četrstūris ir trapece.
 Kā zināms, četrstūris ir trapece, ja 
  • ir viens pāris paralēlas malas, kas nav vienādas,
  • ir otrs malu pāris, kas nav paralēlas.
Tātad pārbauda divus pārus ar vektoriem, vai tie ir vai nav kolineāri. Kolineāriem vektoriem aprēķina garumu, lai noteiktu, ka tie nav vienādi.
 
Ja vektori ir kolineāri, a=λb, tad a=λb.  Ja λ ir pozitīvs, tad vektori ir vienādi vērsti, ja λ ir negatīvs, tad vektori ir pretēji vērsti.
Piemērs:
Zināms, ka m=5, w=2m. Aprēķini vektora w garumu.
  
w=2m=25=10
Vektora w garums ir \(10\) vienības.
Tā kā reizinātājs ir negatīvs, tad vektori ir pretēji vērsti.