ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
 Ja dots vektors AB=x;y, tad tā garumu aprēķina pēc formulas AB=x2+y2.
Piemērs:
Aprēķini garumu vektoram AB=5;3!
 
1095_1.svg
 
Risinājums:
AB=52+32=34
 
Zīmējumā var redzēt, ka šī formula ir Pitagora teorēmas pielietojums taisnleņķa trijstūrī \(ABC\).
Vektora garumu sauc par vektora moduli.
Kāpēc?
  
Atceries no 6. klases: modulis ir attālums no punkta līdz nullei. Vērojot zīmējumu, viegli redzēt, ka aprēķinot vektora AB garumu, aprēķina, cik tālu no punkta \((0;0)\) atrodas vektora galapunkts \(B\).