ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Vektora koordinātas plaknē. Darbības ar vektoriem koordinātu formā
3. Vektora modulis (plaknē) Vektora garuma aprēķināšana koordinātu formā
4. Kolineāru vektoru pazīme Kolineāru vektoru definīcija, pazīme, piemērs.
5. Paralelograma, romba, trapeces pazīmes Informatīvs materiāls, kurā atgādina paralelograma, romba un trapeces pazīmes pēc to malām.
6. Kolineāru vektoru pielietojums Pierāda, ka četrstūris ir trapece.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektora koordinātas I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot, ko nozīmē vektora koordinātas.
2. Vektora koordinātas II 1. izziņas līmenis zema 1 p. No dotām koordinātām un/vai zīmējuma, nosaka vektora koordinātas.
3. Vektora sākumpunkta un galapunkta koordinātas 1. izziņas līmenis zema 2 p. Dots zīmējums, nolasa koordinātas.
4. Vektora koordinātas III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dots zīmējums, izrēķina koordinātas pēc formulas, vai nosaka pēc projekcijām uz x un y asīm. Divi risinājumi.
5. Vektora koordinātas, ja ir projekcijas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izprot, ka projekcijas uz asīm ir vektora koordinātas.
6. Divu vektoru koordinātas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vektoru koordinātu noteikšana, ja doti tā galapunkti.
7. Vektoru summa, starpība, reizināšana ar skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Trīs darbības koordinātu formā atsevišķi.
8. Darbības ar vektoriem koordinātās 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Reizina ar skaitli un atņem.
9. Vektora garums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vektora garuma aprēķināšana, ja dotas tā koordinātas
10. Vektora modulis 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dots zīmējums un galapunktu koordinātas.
11. Vektora koordinātas un modulis 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina vektora koordinātas un vektora garumu.
12. Vektora modulis no attēla 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dots zīmējums. Nolasa punktu koordinātas, lieto attāluma formulu.
13. Kolineāru vektoru pazīme 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas kolineāru vektoru pāri.
14. Kolineāru vektoru koordinātas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka kolineāru vektoru nezināmo koordinātu.
15. Paralēlas taisnes ar parametriem 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Dotas 4 punktu koordinātas. Nosaka parametra vērtību, lai vektori atrastos uz paralēlām taisnēm.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektori plaknē (2023) Citi vidēja 3 p. Vektora izteikšana ar 2 citiem vektoriem, vektora koordinātas no zīmējuma, vektora garums. 1. daļas 11. uzd.
2. Vektora koordinātas (2022) Citi zema 2 p. Vektora koordinātu noteikšana, ja doti tā galapunkti.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki vektora koordinātas Citi vidēja 1 p. No dotām koordinātām un zīmējuma, nosaka vektora koordinātas.
2. Aprēķini vektora koordinātas Citi vidēja 1 p. Vektora koordinātu noteikšana, ja doti tā galapunkti.
3. Vektora modulis ar precizitāti Citi vidēja 1 p. Vektora garuma aprēķināšana, ja dotas tā koordinātas

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektora koordinātas un modulis 00:15:00 vidēja 7 p. Nosaka koordinātas, aprēķina moduli.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektora koordinātas 00:10:00 vidēja 4 p. Aprēķina vektora koordinātas.
2. Vektora garums 00:10:00 vidēja 6 p. Aprēķina vektora garumu.