Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Funkcijas Funkcijas jēdziens
3. Atkārtojums. Lineāras funkcijas konstruēšana Piemērs ar grafika konstruēšanu.
4. Atkārtojums. Lineāras funkcijas grafika leņķis ar x asi Leņķis ar x asi.
5. Atkārtojums. Lineāru funkciju grafiku novietojums Grafiki krustojas, nekrustojas.
6. Funkcijas un argumenta pieaugums Taisnes virziena koeficienta formula
7. Lineāras funkcijas definīcija Definīcija, grafiks, īpašības.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāras funkcijas grafika izvēle 2. izziņas līmenis zema 1p. Lineāra funkcija y=ax+b. Variantos a un b pēc moduļa ir vienādi. Prasme pēc a atšķirt augošu dilstošu grafiku un pēc b - krustpunktu ar y asi.
2. Lineāras funkcijas grafika noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas atbilstošo grafiku, kuri atšķiras tikai ar krustpunktu ar y asi
3. Lineāras funkcijas atpazīšana 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt, kuras ir lineāras funkcijas.
4. Lineāras funkcijas izteiksmes izvēle pēc grafika 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dots grafiks, izvēlas analītisko izteiksmi
5. Konstruē lineāras funkcijas grafiku 2. izziņas līmenis zema 2p. Aizpilda tabulu. Grafiks atbilžu soļos
6. Lineāras funkcijas krustpunkts ar y asi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Noteikt pēc formulas, kur funkcija krusto y asi.
7. Izpratnes jautājumi par lineāru funkciju 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Izpratnes jautājumi par grafiku
8. Funkcijas pieauguma noteikšana bez grafika 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Dota argumenta izmaiņa
9. Paralēlas lineāras funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt, kuras lineārās funkcijas ir savstarpēji paralēlas.
10. Lineāras funkcijas nulles noteikšana bez grafika 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lineāra funkcija dota analītiski
11. Lineāras funkcijas augšana, dilšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Noteikt pēc formulas, vai funkcija aug vai dilst.
12. Proporcionāli lielumi tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tieši proporcionālu lielumu noteikšana

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas un argumenta pieaugums (2019. g. eksāmerns) Citi vidēja 1p. Dota lineāra funkcija gan ar grafiku, gan analītiski. Doti x0 un x1 .Eksāmenā 1.daļas 19. uzd.
2. Funkcijas pieaugums (2016.g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Prot noteikt no grafika argumenta un funkcijas pieaugumu. 1. daļas 23. uzd.
3. Lineāras funkcijas pieaugums (2015. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Prot noteikt no grafika argumenta un funkcijas pieaugumu
4. Grafika nolasīšana (2015.g. eksāmens) Citi zema 1p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1. daļa
5. Lineāra funkcija (2014. g. eksāmens) Citi augsta 3p. 12. klases matemātikas eksāmens 2014. gadā, 3. daļa
6. Funkcijas pieaugums. (2012.g.uzdevums) Citi zema 1p. 1.daļas 25.uzdevums
7. Lineāras funkcijas parametru noteikšana (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. 1. daļas uzdevums

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāru funkciju krustpunkta noteikšana Citi vidēja 1p. Funkcijas dotas analītiski

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas un argumenta pieaugums 00:20:00 vidēja 5p. Taisnes parametru noteikšana, pieauguma noteikšana
2. Lineāra funkcija 00:20:00 vidēja 12p. Konstruēšana, īpašības