Teorija

Uzdevumi

1. Lineāras funkcijas grafika izvēle

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Lineāras funkcijas grafika noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Lineāras funkcijas atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Lineāras funkcijas izteiksmes izvēle pēc grafika

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Konstruē lineāras funkcijas grafiku

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Lineāras funkcijas krustpunkts ar y asi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Izpratnes jautājumi par lineāru funkciju

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Funkcijas pieauguma noteikšana bez grafika

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Paralēlas lineāras funkcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Lineāras funkcijas nulles noteikšana bez grafika

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Lineāras funkcijas augšana, dilšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Proporcionāli lielumi tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Funkcijas un argumenta pieaugums (2019. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Funkcijas pieaugums (2016.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Lineāras funkcijas pieaugums (2015. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Grafika nolasīšana (2015.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Lineāra funkcija (2014. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: augsta

3
6. Funkcijas pieaugums. (2012.g.uzdevums)

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Lineāras funkcijas parametru noteikšana (2009. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Funkcijas un argumenta pieaugums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Lineāra funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem