Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Saite uz SKOLA 2030 programmu

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Temata apguves norise
3. Kā nosaka attālumu starp diviem punktiem Aprēķinu formulas
4. Kā nosaka nogriežņa viduspunkta koordinātas Formulas
5. Kā aprēķina trijstūra mediānas garumu Dotas virsotņu koordinātas

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attālums starp diviem punktiem (plaknē) 1. izziņas līmenis zema 2p. Doti divi punkti
2. Attālums starp diviem punktiem (telpā) 1. izziņas līmenis zema 2p. Doti divi punkti
3. Attālums no punkta līdz trijstūra malai 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vienkārša situācija. Doti divi punkti
4. Trijstūra malu garumi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina malu garumus, ja dotas virsotņu koordinātas
5. Nogriežņu garumu salīdzināšana (plaknē) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina divu nogriežņu garumus, nosaka, vai tie var būs romba malas.
6. Nogriežņa viduspunkta koordinātas (plaknē) 2. izziņas līmenis zema 2p. Doti nogriežņa galapunkti
7. Nogriežņa viduspunkta koordinātas 2. izziņas līmenis zema 2p. Doti nogriežņa galapunkti.
8. Trijstūra malas viduspunkta un mediānas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Dotas trijstūra virsotņu koordinātas, nosaka malas viduspunktu un mediānas garumu
9. Trijstūra mediānas garuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dotas trijstūra virsotņu koordinātas

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trijstūra malas viduspunkts un mediānas garums Citi vidēja 3p. Dotas trijstūra virsotņu koordinātas, nosaka malas viduspunktu un mediānas garumu
2. Nogriežņa viduspunkta koordinātas Citi zema 2p. Doti nogriežņa galapunkti
3. Trijstūra malu garumu salīdzināšana Citi vidēja 3p. Aprēķina divu nogriežņu garumus, nosaka, vai tie var būs romba malas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nogriežņa viduspunkts un nogriežņa garums 00:30:00 vidēja 7p. Aprēķina attālumu starp diviem punktiem, nogriežņa viduspunkta koordinātas. Nosaka tristūra mediānas garumu

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attālums starp diviem punktiem 00:30:00 vidēja 8p. 3 uzdevumi un teorija par mediānas garumu. 1. Attāluma noteikšana, ja doti divi punkti. 2. Vai nogriežņi var būt romba malas? 3. Teorija un uzd. par malas viduspunkta un mediānas aprēķināšana.