ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Saite uz SKOLA 2030 programmu

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Temata apguves norise
3. Kā nosaka attālumu starp diviem punktiem Pitagora teorēmas lietojums. Aprēķinu formulas.
4. Kā nosaka nogriežņa viduspunkta koordinātas Formulas
5. Kā aprēķina trijstūra mediānas garumu Dotas virsotņu koordinātas

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attālums starp diviem punktiem formula I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atzīmē nepareizo attāluma izteiksmi (vispārīgā veidā).
2. Attāluma starp diviem punktiem formula II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dotas punktu koordinātas, atzīmē pareizo sakarību.
3. Attālums starp diviem punktiem I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Dotas divu punktu koordinātas. Nevelk sakni.
4. Attālums starp diviem punktiem II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dotas punktu koordinātas. Lieto kalkulatoru, izmanto noteiktu precizitāti.
5. Nogriežņu garumi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina trīs nogriežņu garumus, ja doti trīs punkti.
6. Attālums starp vektora sākumpunktu un galapunktu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dots zīmējums. Nolasa punktu koordinātas, lieto attāluma formulu.
7. Attālums no punkta līdz trijstūra malai 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vienkārša situācija. Doti divi punkti
8. Riņķa līnijas rādiuss 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Dotas diametra galapunktu koordinātas. Lieto kalkulatoru, izmanto noteiktu precizitāti.
9. Nogriežņu garumu salīdzināšana 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Aprēķina divu nogriežņu garumus, nosaka, vai tie var būs romba malas.
10. Paralelograma perimetrs 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Dotas paralelograma virsotnes koordinātas. Aprēķina perimetru.
11. Romba perimetrs 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Dotas romba divu virsotņu koordinātas. Aprēķina perimetru.
12. Nogriežņa viduspunkta koordinātas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Doti nogriežņa galapunkti.
13. Nogriežņa galapunkta aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Sastāda vienādojumu. Dotas viduspunkta koordinātas, aprēķina nogriežņa otru galapunktu.
14. Riņķa līnijas centra koordinātas 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Doti diametra galapunkti. Aprēķina viduspunkta koordinātas.
15. Trijstūra malas viduspunkts un mediānas garums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Dotas trijstūra virsotņu koordinātas, nosaka malas viduspunktu un mediānas garumu
16. Trijstūra mediānas aprēķināšana 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Lieto kalkulatoru. Dotas trijstūra virsotņu koordinātas. Aprēķina malas viduspunkta koordinātas un attālumu.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nogriežņa viduspunkta koordinātas (2022) Citi zema 1 p. Doti nogriežņa galapunkti.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nogriežņa viduspunkta koordinātas Citi zema 2 p. Doti nogriežņa galapunkti
2. Trijstūra malu garumu salīdzināšana Citi vidēja 3 p. Aprēķina divu nogriežņu garumus, nosaka, vai tie var būt vienādsānu trijstūra sānu malas.
3. Trijstūra mediānas aprēķināšana Citi augsta 3 p. Dotas trijstūra virsotņu koordinātas, nosaka malas viduspunktu un mediānas garumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nogriežņa garums 00:20:00 vidēja 9 p. Aprēķina attālumu starp diviem punktiem, nogriežņa viduspunkta koordinātas. Nosaka tristūra mediānas garumu
2. Nogriežņa viduspunkts 00:20:00 augsta 8 p. Aprēķina nogriežņa viduspunkta koordinātas, nosaka riņķa līnijas centra koordinātas. Trijstūra mediānas garums.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attālums starp diviem punktiem 00:30:00 vidēja 9 p. Attāluma noteikšana, ja dotas punktu koordinātas.
2. Nogriežņa viduspunkta koordinātas 00:20:00 augsta 7 p. Aprēķina viduspunkta koordinātas, mediānas garumu, rinķa centru.