Nogriežņa viduspunkta \(M\) koordinātas
Aprēķinu formulas
 
Ja dots nogrieznis M1M2  un  M1M=MM2  jeb  M1M:MM2=1
 
Uz taisnes
x=x1+x22
 
Plaknē
x=x1+x22;y=y1+y22
 
Telpā
x=x1+x22;y=y1+y22;z=z1+z22
 
Atsauce:
Biruta Siliņa. Kārlis Šteiners. Rokasgrāmata matemātikā vecāko klašu skolēniem un studentiem. Zvaigzne ABC. 2006. izm. 74. lpp.
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa, JTV skolotāja