ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Temata apguves norise pēc SKOLA 2030 26. lpp.
 
Attālums starp punktiem. Nogriežņa viduspunkta koordinātas.
  
  • Patstāvīgi veic izpēti, izmantojot digitālos rīkus (piemēram, [1]) skaidro, kā un ko izprata par attāluma aprēķināšanu starp diviem punktiem koordinātu plaknē un telpā (dotas to koordinātas), vai saskata saistību ar jau zināmo par vektora garuma (moduļa) aprēķināšanu; formulē neskaidro, uzklausa klasesbiedru ieteikumus.
 
  • Lieto formulu attālumam starp diviem punktiem, lai noteiktu vai pamatotu nogriežņu garumu vienādību, plaknes figūru īpašības, ja figūras dotas koordinātu plaknē.
 
  • Sadarbojas pārī, lai noteiktu un pamatotu, kā aprēķināt nogriežņa viduspunkta koordinātas, ja zināmas tā galapunkta koordinātas; salīdzina ar citu iegūtajiem rezultātiem. Vingrinās lietot iegūto formulu ar nezināmo jebkurā pozīcijā.
 
  • Lieto formulu attālumam starp diviem punktiem un sakarības nogriežņa viduspunkta koordinātu noteikšanai viena uzdevuma ietvaros, piemēram, nosaka trijstūra mediānas garumu, ja dotas trijstūra virsotņu koordinātas.