Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Perpendikuls, attālums Perpendikulāras taisnes. Perpendikuls un tā īpašības.
2. Perpendikuls pret taisni Perpendikuls no punkta pret taisni - īsākais attālums.
3. Paralēlu taišņu īpašības Paralēlu taišņu īpašības, divas paralēlas taisnes un trešā taisne.
4. Paralēlas taisnes krusto trešā taisne Leņķi, kas veidojas, divām paralēlām taisnēm krustojoties ar trešo taisni (iekšējie vienpusleņķi, šķērsleņķi, kāpšļu leņķi).
5. Paralēlu taišņu pazīmes Paralēlu taišņu (paralelitātes) pazīmes (iekšējie vienpusleņķi, šķērsleņķi, kāpšļu leņķi, perpendikulāras taisnes).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Perpendikuls pret taisni 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kurš ir perpendikuls pret taisni.
2. Perpendikula noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kurš nogrieznis ir perpendikulārs pret taisni.
3. Attālums starp paralēlām taisnēm 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka attālumu starp paralēlām taisnēm.
4. Pamatojums paralelitātei 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda pareizo apgalvojumu par taišņu paralelitāti.
5. Attālumi taisnstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka attālumu līdz taisnei taisnstūrī.
6. Paralelitātes pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc paralelitātes pazīmēm nosaka, vai taisnes ir paralēlas.
7. Apgalvojumi paralelitātes pamatošanai 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda, kurš no apgalvojumiem pamato taišņu paralelitāti.
8. Leņķu lielumi taišņu paralelitātei 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēc zīmējuma nosaka iespējamo leņķa lielumu un no tā izrietošo pārējo leņķu lielumus.
9. Daudzstūra diagonāles 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka, cik diagonāles var novilkt daudzstūrī.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Paralelitātes pazīmes (2009) Citi vidēja 1 p. Nosaka, vai apgalvojums par taišņu paralelitāti ir patiess (2009).
2. Paralēlas taisnes krusto trešā taisne (2015) Citi vidēja 2 p. Nosaka leņķus, kas veidojas, divām taisnēm krustojoties ar trešo (2015).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnei perpendikulārs nogrieznis Citi vidēja 1 p. Nosaka, kurš ir perpendikuls pret taisni.
2. Perpendikulāri nogriežņi Citi vidēja 1 p. Nosaka, kurš nogrieznis ir perpendikulārs pret taisni.
3. Paralelitātes pazīmju lietošana Citi vidēja 1 p. Skolēns pielieto paralelitātes pazīmi (ar kāpšļu leņķiem).
4. Attālums starp paralēlām taisnēm Citi vidēja 3 p. Nosaka attālumu starp paralēlām taisnēm. Puķu dobe.
5. Paralēlas taisnes trijstūrī Citi vidēja 1 p. Nosaka, kurā zīmējumā taisnes ir paralēlas.
6. Paralelitātes pamatošana Citi vidēja 1 p. Norāda, kurš no apgalvojumiem pamato taišņu paralelitāti.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Perpendikuls pret taisni. Perpendikulāri nogriežņi 00:20:00 vidēja 4 p. Zina, pamato un nosaka perpendikulu pret taisni.
2. Paralelitātes pazīmes 00:20:00 vidēja 5 p. Zina un lieto taišņu paralelitātes pazīmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attālums starp taisnēm 00:20:00 vidēja 7 p. Nosaka un pamato attālumu starp taisnēm.
2. Paralelitātes pamatošana, apgalvojumu izvēle 00:20:00 vidēja 4 p. Formulē, norāda apgalvojumus par taišņu paralelitāti.