Teorija

Uzdevumi

1. Aritmētika

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Daļveida izteiksme I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Saistītais pieraksts I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Saistītais pieraksts II

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. Identitātes skaitliskām izteiksmēm

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Iekavas skaitliskai izteiksmei

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Algebriskas izteiksmes vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Algebriskā summa

Grūtības pakāpe: zema

4
9. Dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Procenti kā daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Jaukti skaitļi I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Jaukti skaitļi II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Saistītais pieraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Izteiksmes vērtības aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Algebriskas izteiksmes vērtība I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Algebriskas izteiksmes vērtība II

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Algebriskas izteiksmes vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem