Teorija

Uzdevumi

1. Lauztas līnijas veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Vienādsānu trijstūra perimetrs un elementi

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Trijstūra malu attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Trijstūra malas un leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Vienādsānu trijstūra malas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Trijstūra perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Vienādmalu trijstūra perimetrs

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Regulāra trijstūra perimetrs

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Trijstūru veidi pēc leņķa aprēķināšanas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Lauzta līnija

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Lauztas līnijas elementi

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Lauztu līniju veidi

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Vienkārša lauzta līnija

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Trijstūra malas un leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Vienādsānu trijstūra malas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Atkārtojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Atkārtojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Trijstūru veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Trijstūra eksistence I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Trijstūra eksistence II

Grūtības pakāpe: augsta

3
21. Trijstūra eksistence. Vienādojums

Grūtības pakāpe: augsta

4
22. Trijstūra malas, perimetrs

Grūtības pakāpe: zema

1
23. COR Vienādsānu trijstūra malas. Par lielāks

Grūtības pakāpe: vidēja

4
24. COR Trijstūra malu attiecība

Grūtības pakāpe: augsta

6
25. Vienādsānu trijstūra malas. Reižu mazāks

Grūtības pakāpe: vidēja

6
26. Trijstūra malu starpība I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. Trijstūra malu starpība II

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Triju punktu novietojums plaknē

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Metodiskie materiāli