Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Trijstūru veidi Trijstūru veidi pēc malu garuma: dažādmalu, vienādsānu, vienādmalu
2. Trijstūru veidi pēc leņķiem Šaurleņķu, taisnleņķa, platleņķa trijstūri
3. Vienādsānu trijstūris Vienādsānu trijstūris, virsotne, pamats, sānu malas, pieleņķi
4. Vienādmalu trijstūris Vienādmalu (regulārs) trijstūris

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trijstūru veidi pēc malām 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka trijstūra veidu
2. Trijstūru veidi pēc malām 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Nosaka trijstūra veidu pēc malu garumiem
3. Trijstūru veidi pēc leņķa aprēķināšanas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka trijstūra veidu pēc leņķu lieluma, daļas no leņķa
4. Jēdzienu skaidrojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda skaidrojumam atbilstošo jēdzienu
5. Vienādsānu trijstūra perimetrs un elementi 1. izziņas līmenis zema 2p. Norāda vienādsānu trijstūra elementus, aprēķina perimetru
6. Vienādmalu trijstūra perimetrs 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina vienādmalu trijstūra malu, ja dots perimetrs
7. Trijstūra veids pēc leņķa 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka trijstūra veidu pēc leņķu lieluma zīmējumā
8. Vienādmalu trijstūra perimetrs 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina vienādmalu trijstūra perimetru.
9. Trijstūra malas, perimetrs 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina vienādsānu trijstūra malas
10. Vienādsānu trijstūra leņķi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina vienādsānu trijstūra virsotnes leņķi, pamata pieleņķus
11. Vienādsānu trijstūra malas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka vienādsānu trijstūra trešās malas garumu
12. Vienādsānu trijstūra malas, perimetrs 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izpilda praktiska satura uzdevumu par vienādsānu trijstūri
13. Apgalvojumi par daudzstūriem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, vai eksistē daudzstūris pēc dotā apraksta

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādmalu trijstūra perimetra aprēķināšana Citi zema 1p. Aprēķina vienādmalu trijstūra perimetru, ja dota mala
2. Vienādsānu trijstūra malas aprēķināšana Citi zema 1p. Aprēķina vienādsānu trijstūra sānu malu
3. Vienādmalu trijstūra elementu aprēķināšana Citi augsta 2p. Aprēķina vienādmalu trijstūra elementus
4. Vienādsānu trijstūra leņķis (2003) Citi vidēja 1p. Aprēķina vienādsānu trijstūra leņķi (2003)
5. Izpratne par daudzstūriem Citi vidēja 1p. Nosaka, vai eksistē daudzstūris pēc dotā apraksta
6. Izpratne par trijstūra elementiem Citi vidēja 1p. Norāda skaidrojumam atbilstošo jēdzienu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trijstūru veidi 00:15:00 vidēja 8p. Nosaka trijstūra veidu, izprot skaidrojumu
2. Vienādmalu trijstūris 00:25:00 vidēja 6p. Zina vienādmalu trijstūra īpašības, lieto tās aprēķinos

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādsānu trijstūris 00:20:00 vidēja 7p. Zina vienādsānu trijstūra īpašības, lieto tās aprēķinos
2. Trijstūri ar vienādām malām 00:20:00 vidēja 5p. Demonstrē izpratni par trijstūru veidiem, to īpašībām