10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Trijstūru veidi Trijstūru veidi pēc malu garuma: dažādmalu, vienādsānu, vienādmalu
2. Trijstūru veidi pēc leņķiem Šaurleņķu, taisnleņķa, platleņķa trijstūri
3. Vienādsānu trijstūris Vienādsānu trijstūris, virsotne, pamats, sānu malas, pieleņķi
4. Vienādmalu trijstūris Vienādmalu (regulārs) trijstūris

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trijstūru veidi pēc malām 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka trijstūra veidu
2. Trijstūru veidi pēc malām 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaka trijstūra veidu pēc malu garumiem
3. Trijstūru veidi pēc leņķa aprēķināšanas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka trijstūra veidu pēc leņķu lieluma, daļas no leņķa
4. Jēdzienu skaidrojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda skaidrojumam atbilstošo jēdzienu
5. Vienādsānu trijstūra perimetrs un elementi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Norāda vienādsānu trijstūra elementus, aprēķina perimetru
6. Vienādmalu trijstūra perimetrs 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina vienādmalu trijstūra malu, ja dots perimetrs
7. Trijstūra veids pēc leņķa 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka trijstūra veidu pēc leņķu lieluma zīmējumā
8. Vienādmalu trijstūra perimetrs 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina vienādmalu trijstūra perimetru.
9. Trijstūra malas, perimetrs 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina vienādsānu trijstūra malas
10. Vienādsānu trijstūra leņķi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina vienādsānu trijstūra virsotnes leņķi, pamata pieleņķus
11. Vienādsānu trijstūra malas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka vienādsānu trijstūra trešās malas garumu
12. Vienādsānu trijstūra malas, perimetrs 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izpilda praktiska satura uzdevumu par vienādsānu trijstūri
13. Apgalvojumi par daudzstūriem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai eksistē daudzstūris pēc dotā apraksta

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādmalu trijstūra perimetra aprēķināšana Citi zema 1 p. Aprēķina vienādmalu trijstūra perimetru, ja dota mala
2. Vienādsānu trijstūra malas aprēķināšana Citi zema 1 p. Aprēķina vienādsānu trijstūra sānu malu
3. Vienādmalu trijstūra elementu aprēķināšana Citi augsta 2 p. Aprēķina vienādmalu trijstūra elementus
4. Vienādsānu trijstūra leņķis (2003) Citi vidēja 1 p. Aprēķina vienādsānu trijstūra leņķi (2003)
5. Izpratne par daudzstūriem Citi vidēja 1 p. Nosaka, vai eksistē daudzstūris pēc dotā apraksta
6. Izpratne par trijstūra elementiem Citi vidēja 1 p. Norāda skaidrojumam atbilstošo jēdzienu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trijstūru veidi 00:15:00 vidēja 8 p. Nosaka trijstūra veidu, izprot skaidrojumu
2. Vienādmalu trijstūris 00:25:00 vidēja 6 p. Zina vienādmalu trijstūra īpašības, lieto tās aprēķinos

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādsānu trijstūris 00:20:00 vidēja 7 p. Zina vienādsānu trijstūra īpašības, lieto tās aprēķinos
2. Trijstūri ar vienādām malām 00:20:00 vidēja 5 p. Demonstrē izpratni par trijstūru veidiem, to īpašībām