Par vienādmalu jeb regulāru trijstūri sauc trijstūri, kuram visas malas ir vienādas.
Var arī teikt, ka vienādmalu trijstūris ir tāds vienādsānu trijstūris, kam sānu malas ir vienādas ar pamatu. Tāpēc vienādmalu trijstūrim izpildās visas vienādsānu trijstūra īpašības.
 
YCUZD_240321_38.svg
 
ΔABC - vienādmalu, jo \(AB = BC = AC\).
 
Vienādmalu trijstūra visi leņķi ir vienādi un ir tieši 60°, jo 180°:3=60°.
Tātad vienādmalu trijstūris ir šaurleņķu trijstūris.
 
YCUZD_240321_39.svg
 
Vienādmalu trijstūrī visi augstumi ir arī mediānas un bisektrises.
 
Vienādmalu trijstūrī augstumi, mediānas un bisektrises krustojas vienā punktā. Zīmējumā tas ir punkts \(O\).
Balstoties uz vienādmalu trijstūra īpašībām, var atrisināt dažādus uzdevumus.
Piemērs:
Aprēķini regulāra trijstūra malas garumu, ja trijstūra perimetrs ir 21cm!
 
Risinājums:
3KM=21KM=21:3KM=7(cm)