10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Par vienādsānu trijstūri sauc trijstūri, kuram divas malas ir vienādas.
Vienādās malas sauc par sānu malām, bet trešo malu - par pamatu.
Trijstūra pamatam pretī atrodas trijstūra virsotne.
 
Leņķi starp sānu malām sauc par virsotnes leņķi, bet abus pārējos leņķus - par pamata pieleņķiem jeb leņķiem pie pamata.
Svarīgi!
Vienādsānu trijstūris var būt gan šaurleņķu, gan taisnleņķa, gan platleņķa.
YCUZD_240321_36.svg
 
Trijstūra \(EOF\) elementi:
  • \(EF\) - pamats,
  • \(OE = OF\) - sānu malas,
  • trijstūra virsotnes leņķis: \(EOF\),
  • leņķi pie pamata jeb pamata pieleņķi: OEF,OFE
 
YCUZD_240321_37.svg
 
ΔABC - vienādsānu, jo \(AB=BC\).
Pamata \(AC\)pretleņķis ir virsotnes leņķis \(ABC\).
Leņķim \(ABC\)pretmala ir \(AC\).

(Vienādsānu trijstūri parasti zīmē novietotu uz pamata. Skaties zīmējumā.)
 
Leņķi, kura virsotne atrodas pretī aplūkojamai malai, sauc par šīs malas pretleņķi, bet attiecīgo malu - par šī leņķa pretmalu.