Grūtības pakāpe:
00:15:00
1. Trijstūru veidi pēc malām 1p.
2. Trijstūru veidi pēc malām 4p.
3. Trijstūru veidi pēc leņķa aprēķināšanas 1p.
4. Jēdzienu skaidrojums 1p.
5. Trijstūra veids pēc leņķa 1p.