Teorija

Uzdevumi

1. Mediānas un bisektrises lietošana aprēķinos

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Trijstūra mediāna I

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Trijstūra mediāna II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Trijstūra mediāna III

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Vidusperpendikula īpašība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Punktu ģeometriskā vieta

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Trijstūra bisektrises definīcija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Trijstūra bisektrise, mediāna, augstums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Mediānas un bisektrises lietošana aprēķinos

Grūtības pakāpe: zema

4
10. Trijstūra mediāna aprēķinos I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Trijstūra mediāna aprēķinos II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Vienādsānu trijstūra pamata leņķa noteikšana, izmantojot bisektrises īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Trijstūra mediāna, bisektrise un augstums

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Metodiskie materiāli