Teorija

Uzdevumi

1. Kombinatorika. Uzdevums par savstarpējiem sūtījumiem.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Saskaitīšanas likums

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Viena pasākuma vadītāja izvēle no grupām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Reizināšanas likums I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Reizināšanas likums II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Ēdienkarte

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Ceļu izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Variācijas. Stundu saraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Dažādo skaitļu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Dažādo vārdu skaits I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Dažādo vārdu skaits II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Kombinācijas. Iespēja nopirkt divas lietas I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Kombinācijas. Iespēja nopirkt divas lietas II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Ar ko atšķiras variācijas no kombinācijām?

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Variācijas un kombinācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Kombinācijas (2005)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Kombinatorikas teorijas elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem