10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Saskaitīšanas likums izlašu skaita aprēķināšanai Saskaitīšanas likums savienojumu skaita aprēķināšanai
2. Reizināšanas likums izlašu skaita aprēķināšanai Reizināšanas likums savienojumu skaita aprēķināšanai
3. Sakārtotas un nesakārtotas izlases Variācijas. Kombinācijas.
4. Kopas. Apakškopas. Izlases. Kopsavilkums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viena elementa izvēle 1. izziņas līmenis zema 1 p. Saskaitīšanas likums.
2. Pasākuma vadītāja izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskaitīšanas likums.
3. Trīs elementu izvēle I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Reizināšanas likums.
4. Trīs elementu izvēle II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Reizināšanas likums. Rozes.
5. Ēdienu izlašu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka ēdienu izvēļu skaitu, izmantojot reizināšanas likumu
6. Ceļu izvēļu skaita noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto reizināšanas likumu, nosakot ceļu izvēļu skaitu (bez dota zīmējuma)
7. Stundu saraksts divos veidos 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Divi piemēri. Stundas neatkārtojas un stundas atkārtojas.
8. Dažādo skaitļu skaits divos veidos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Cipari neatkārtojas un cipari atkārtojas.
9. Dažādo vārdu skaits I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Reizināšanas likums.
10. Dažādo vārdu skaits II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Reizināšanas likums.
11. Grafs, iespēju skaits 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka dažādo ceļu skaitu dotajā grafā
12. Sakārtotas un nesakārtotas izlases pazīšana 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nosaka izlases veidu.
13. Sakārtotu un nesakārtotu izlašu skaits I 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Aprēķina izlašu skaitu gadījumos, kad ir svarīga secība un kad nav svarīga secība
14. Sakārtotu un nesakārtotu izlašu skaits II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka iespēju skaitu pirkumam no divām dažādām lietām
15. Sakārtotu un nesakārtotu izlašu skaits III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Divi piemēri. Variācijas un kombinācijas.
16. Nesakārtotas izlases 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka nesakārtotu izlašu skaitu (2005.)

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kombinatorika. Divciparu skaitļi (2019) Citi zema 1 p. Nosaka divciparu skaitļu skaitu, ja izmanto 2 dažādus ciparus
2. Kombinatorika. Augļu kociņi (2017) Citi zema 1 p. Permutācijas
3. Kombinatorika. Skaitļu skaits (2015) Citi zema 1 p. Eksāmens matemātikā 9. klasei 2015. gadā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saskaitīšanas likuma lietošana Citi zema 1 p. Lieto saskaitīšanas likumu savienojumu skaita aprēķināšanai
2. Izlašu skaita noteikšana Citi vidēja 2 p. Aprēķina, cik dažādos veidos var izveidot vārdu
3. Met n spēļu kauliņus Citi augsta 1 p. Nosaka dažādo summu skaitu, ja met vairākus metamo kauliņus
4. Reizināšanas likums Citi vidēja 2 p. Nosaka notikumu skaitu (ar krekliem)
5. Reizināšanas likuma izmantošana Citi augsta 2 p. Nosaka iespējamo izvēļu skaitu, izmantojot reizināšanas likumu
6. Izlašu skaita noteikšana Citi vidēja 4 p. Nosaka izlašu skaitu gadījumos, kad ir svarīga secība un nav svarīga secība
7. Sakārtotas un nesakārtotas izlases noteikšana Citi zema 3 p. Nosaka, vai izlase ir sakārtota vai nesakārtota

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izlašu skaita noteikšana 00:15:00 vidēja 3 p. Saskaitīšanas likums
2. Nesakārtotas izlases 00:25:00 vidēja 4 p. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana.
3. Sakārtotas izlases 00:25:00 vidēja 8 p. Reizināšanas likums.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izlašu skaits 00:35:00 vidēja 14 p. Pārbauda zināšanas un prasmes izlašu skaita noteikšanā.