Grūtības pakāpe:
00:25:00
1. Stundu saraksts divos veidos 3 p.
2. Dažādo vārdu skaits I 1 p.
3. Izlašu skaita noteikšana 2 p.
4. Reizināšanas likums 2 p.