Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Perpendikuls, attālums Perpendikulāras taisnes. Perpendikuls un tā īpašības
2. Perpendikuls pret taisni Perpendikuls no punkta pret taisni - īsākais attālums
3. Paralēlu taišņu īpašība Paralēlu taišņu īpašība (divas paralēlas taisnes un trešā taisne).
4. Leņķis Leņķis, leņķa malas un virsotne
5. Leņķu veidi Leņķu veidi pēc to lieluma: izstiepts,taisns,pilns,šaurs,plats,atvērts.
6. Leņķa lieluma īpašības Leņķa lieluma īpašības: pozitīvu leņķu summa
7. Leņķa bisektrise Leņķa bisektrises definīcija.
8. Krustleņķi Krustleņķu definīcija, krustleņķu pāri zīmējumos
9. Blakusleņķi Blakusleņķu pāri zīmējumos, blakusleņķu summa

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Perpendikulāri nogriežņi 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka, kurš ir perpendikuls pret taisni
2. Attālumi taisnstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, ka attālums līdz taisnei ir perpendikuls pret to
3. Leņķa virsotne un malas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pieraksta leņķa virsotni un malas
4. Leņķu apzīmēšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Norāda pareizo leņķa apzīmējumu
5. Leņķa veids pēc lieluma 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka leņķa veidu pēc skaitliskā lieluma
6. Leņķa veids pēc zīmējuma 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka leņķu veidu pēc to lieluma zīmējumā
7. Leņķa aprēķināšana, ja summa ir taisns leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina leņķi, ja dots otrs leņķis un summa ir taisns leņķis
8. Leņķa aprēķināšana, ja summa ir izstiepts leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina leņķi, ja dots otrs leņķis un summa ir izstiepts leņķis
9. Leņķa daļas aprēķināšana, ja summa ir taisns leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina leņķa daļu, ja dots taisns leņķis.
10. Leņķa bisektrise (doti 2 leņķi) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina leņķi, ja dots leņķis un tā bisektrise
11. Leņķa bisektrise (doti 3 leņķi) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina leņķi, ja doti 3 leņķi un 2 bisektrises
12. Blakusleņķi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka leņķu lielumus, ja zīmējumā doti krustleņķi un blakusleņķi.
13. Blakusleņķi un krustleņķi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka blakusleņķu un krustleņķu lielumus
14. Blakusleņķu atpazīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka blakusleņķu pāri
15. Krustleņķu aprēķināšana, ja dota summa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina krustleņķus, ja dota krustleņķu summa
16. Blakusleņķu aprēķināšana, ja dota to attiecība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina blakusleņķi, ja dota leņķu lielumu attiecība
17. Blakusleņķu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina blakusleņķus, ja dota leņķu lielumu attiecība
18. Krustleņķa pareizā lieluma izvēle 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas pareizo atbildi, nosakot blakusleņka/krustleņķa lielumu

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Blakusleņķi (2009) Citi vidēja 1 p. 2009.g. matemātikas eksāmens 9.klasei. 4 leņķi
2. Leņķa bisektrise (2009) Citi vidēja 1 p. 2009.g. matemātikas eksāmens 9.klasei. Leņķa bisektrise
3. Blakusleņķi (2008) Citi zema 1 p. 2008.g. matemātikas eksāmens 9.klasei. Blakusleņķi un krustleņķi
4. Blakusleņķi un krustleņķi (2007) Citi vidēja 1 p. 2007.g. matemātikas eksāmens 9.klasei. Blakusleņķi un krustleņķi

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Perpendikuls pret taisni Citi vidēja 1 p. Norāda perpendikulu pret taisni
2. Blakusleņķu/krustleņķu aprēķināšana (2007) Citi vidēja 1 p. Aprēķina blakusleņķus un krustleņķus (2007.g. matemātikas eksāmens 9.klasei)
3. Leņķu veidi Citi vidēja 2 p. Nosaka leņķa veidu pēc lieluma
4. Leņķi četrstūrī Citi augsta 1 p. Nosaka leņķu veidus dotajā četrstūrī
5. Leņķa aprēķināšana, ja summa ir pilns leņķis Citi vidēja 1 p. Aprēķina trešo leņķi, ja doti divi leņķi un summa
6. Leņķa bisektrise Citi vidēja 3 p. Aprēķina leņķi, ja novilkta bisektrise
7. Blakusleņķu un krustleņķu aprēķināšana Citi vidēja 3 p. Nosaka leņķu lielumus krustleņķiem/blakusleņķiem
8. Krustleņķu noteikšana Citi vidēja 1 p. Nosaka krustleņķus zīmējumā
9. Krustleņķu, blakusleņķu lieluma noteikšana Citi vidēja 1 p. Nosaka krustleņku/blakusleņķu lielumu zīmējumā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Perpendikuls pret taisni 00:20:00 vidēja 5 p. Pārbauda zināšanas un prasmes uzdevumos par perpendikulu pret taisni.
2. Leņķis. Leņķu veidi 00:30:00 vidēja 7 p. Pārbauda zināšanas un prasmes par leņķiem un leņķu veidiem.
3. Blakusleņķi un krustleņķi 00:35:00 vidēja 10 p. Pārbauda zināšanas un prasmes par krustleņķu un blakusleņķu aprēķināšanu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Leņķa aprēķināšana. Leņķa bisektrise 00:40:00 vidēja 10 p. Pārbauda zināšanas un prasmes par leņķa aprēķināšanu un par leņķa bisektrisi.
2. Blakusleņķi un krustleņķi 00:40:00 vidēja 8 p. Pārbauda zināšanas un prasmes par blakusleņķu un krustleņķu aprēķināšanu.