Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Perpendikuls, attālums Perpendikulāras taisnes. Perpendikuls un tā īpašības
2. Perpendikuls pret taisni Perpendikuls no punkta pret taisni - īsākais attālums
3. Paralēlu taišņu īpašība Paralēlu taišņu īpašība (divas paralēlas taisnes un trešā taisne).
4. Leņķis Leņķis, leņķa malas un virsotne
5. Leņķu veidi Leņķu veidi pēc to lieluma: izstiepts,taisns,pilns,šaurs,plats,atvērts.
6. Leņķa lieluma īpašības Leņķa lieluma īpašības: pozitīvu leņķu summa
7. Krustleņķi Krustleņķu definīcija, krustleņķu pāri zīmējumos
8. Blakusleņķi Blakusleņķu pāri zīmējumos, blakusleņķu summa

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Perpendikulāri nogriežņi 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka, kurš ir perpendikuls pret taisni
2. Attālumi taisnstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, ka attālums līdz taisnei ir perpendikuls pret to
3. Leņķa virsotne un malas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pieraksta leņķa virsotni un malas
4. Leņķu apzīmēšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Norāda pareizo leņķa apzīmējumu
5. Leņķa veids pēc lieluma 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka leņķa veidu pēc skaitliskā lieluma
6. Leņķa veids pēc zīmējuma 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka leņķu veidu pēc to lieluma zīmējumā
7. Leņķa aprēķināšana, ja summa ir taisns leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina leņķi, ja dots otrs leņķis un summa ir taisns leņķis
8. Leņķa aprēķināšana, ja summa ir izstiepts leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina leņķi, ja dots otrs leņķis un summa ir izstiepts leņķis
9. Leņķa daļas aprēķināšana, ja summa ir taisns leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina leņķa daļu, ja dots taisns leņķis.
10. Blakusleņķi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka leņķu lielumus, ja zīmējumā doti krustleņķi un blakusleņķi.
11. Blakusleņķi un krustleņķi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka blakusleņķu un krustleņķu lielumus
12. Blakusleņķu/krustleņķu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina blakusleņķus un krustleņķus.
13. Blakusleņķi un krustleņķi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Blakusleņķi un krustleņķi.
14. Blakusleņķu atpazīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka blakusleņķu pāri
15. Blakusleņķi. Apgalvojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Doti 4 leņķi.
16. Krustleņķu aprēķināšana, ja dota summa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina krustleņķus, ja dota krustleņķu summa
17. Blakusleņķu aprēķināšana, ja dota to attiecība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina blakusleņķi, ja dota leņķu lielumu attiecība
18. Blakusleņķu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina blakusleņķus, ja dota leņķu lielumu attiecība
19. Krustleņķa pareizā lieluma izvēle 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas pareizo atbildi, nosakot blakusleņka/krustleņķa lielumu
20. Blakusleņķi. Apgalvojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Blakusleņķi un krustleņķi

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības ar leņķiem (2024) Citi vidēja 1 p. Aprēķina blakusleņķus.
2. Bisektrises konstruēšana (2024) Citi vidēja 1 p. Konstruē leņķa bisektrisi. Papildina aprakstu.
3. Blakusleņķi un krustleņķi (2023) Citi vidēja 2 p. Aprēķināt blakusleņķi un krustleņķi.
4. Blakusleņķi (2019) Citi zema 1 p. Izprot blakusleņķu lielumu
5. Krustleņķi un blakusleņķi (2019) Citi vidēja 1 p. Aprēķina blakusleņķi, ja dota krustleņķu summa
6. Paralēlas taisnes krusto trešā taisne (2015) Citi zema 2 p. Eksāmens matemātikā 9. klasei 2015. gadā.
7. Leņķa bisektrise (2010) Citi vidēja 1 p. Aprēķina leņķi.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Perpendikuls pret taisni Citi vidēja 1 p. Norāda perpendikulu pret taisni
2. Leņķu veidi Citi vidēja 2 p. Nosaka leņķa veidu pēc lieluma
3. Leņķi četrstūrī Citi augsta 1 p. Nosaka leņķu veidus dotajā četrstūrī
4. Leņķa aprēķināšana, ja summa ir pilns leņķis Citi vidēja 1 p. Aprēķina trešo leņķi, ja doti divi leņķi un summa
5. Blakusleņķu un krustleņķu aprēķināšana Citi vidēja 3 p. Nosaka leņķu lielumus krustleņķiem/blakusleņķiem
6. Krustleņķu noteikšana Citi vidēja 1 p. Nosaka krustleņķus zīmējumā
7. Krustleņķu, blakusleņķu lieluma noteikšana Citi vidēja 1 p. Nosaka krustleņku/blakusleņķu lielumu zīmējumā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Perpendikuls pret taisni 00:20:00 vidēja 5 p. Pārbauda zināšanas un prasmes uzdevumos par perpendikulu pret taisni.
2. Leņķis. Leņķu veidi 00:30:00 vidēja 7 p. Pārbauda zināšanas un prasmes par leņķiem un leņķu veidiem.
3. Blakusleņķi un krustleņķi 00:35:00 vidēja 10 p. Pārbauda zināšanas un prasmes par krustleņķu un blakusleņķu aprēķināšanu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Blakusleņķi un krustleņķi 00:40:00 vidēja 8 p. Pārbauda zināšanas un prasmes par blakusleņķu un krustleņķu aprēķināšanu.