Caur doto punktu plaknē var novilkt tikai vienu taisni, kas perpendikulāra dotajai taisnei.
Veidojot atbilstošu zīmējumu, pastāv divi gadījumi.
 
1. Dotais punkts atrodas uz taisnes.
 
7_2_2_27_2.svg
 
CABmAB 
Caur punktu \(C\) uzzīmē dotajai taisnei \(AB\) perpendikulāru taisni \(m\).
 
7_2_2_27_1.svg
 
2. Dotais punkts neatrodas uz taisnes (atrodas ārpus taisnes).
 
7_2_2_28_2.svg
 
DABmAB 
Caur punktu \(D\) uzzīmē dotajai taisnei \(AB\) perpendikulāru taisni m.
 
7_2_2_28_1.svg
 
Perpendikula garums ir īsākais attālums starp punktu \(D\) un jebkuru citu taisnes \(AB\) punktu.
Svarīgi!
Perpendikuls no punkta pret taisni ir īsākais nogrieznis, kas savieno punktu ar taisni.