Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Latvijas raksturojums Latvijas atrašanās vieta; iedzīvotāju raksturojums; nosaukuma izcelsme; ieskats nozīmīgākajos vēstures notikumos.
2. Latvijas novadi Latvijas kultūrvēsturiskie novadi: Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale un Sēlija; to īpatnību veidošanās
3. Iedzīvotāji senatnē Senākie iedzīvotāji Latvijas teritorijā, tautas veidošanās; Krusta karu ietekme.
4. Iedzīvotāji mūsdienu Latvijā Iedzīvotāji Latvijas teritorijā mūsdienās; vēstures procesu ietekme uz to sastāvu.
5. Latvijas galvaspilsēta Rīga Ieskats Rīgas vēsturē; Rīgas nozīme mūsdienās.
6. Rīgas vēsturiskais centrs (UNESCO LNK) Rīgas viduslaiku un vēlāku periodu pilsētplānošanas struktūra; senāku periodu un jūgendstila apbūve.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki Latvijas ģeogrāfisko raksturojumu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pārbauda, aktualizē apgūtās zināšanas.
2. Izvēlies atbilstošo reliģiju 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārbauda zināšanas, iepriekš gūto pieredzi reliģiju noteikšanā.
3. Nosaki pareizo atbildi par iedzīvotājiem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sekmē zināšanu apguvi, pārbauda izpratni.
4. Izvēlies pareizas atbildes valsts raksturojumam 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Zināšanu pārbaude, nostiprināšana.
5. Vērtē apgalvojumus par Latviju 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē prasmi analizēt formulējumus, jēdzienus - lasītprasmes attīstīšana, zināšanu nostiprināšana.
6. Nosaki pareizās atbildes par ietekmēm Latvijas novados 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina jēdzienu izpratni, valodas lietojumu, iegūtās zināšanas.
7. Savieto novadu un tā raksturojumu 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Nostiprina un pārbauda iegūtās zināšanas.
8. Pēti novadu tautastērpu īpatnības 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Papildina zināšanas par tautastērpiem, sekmē prasmi vērtēt tekstu, saistot to ar attēla izpēti.
9. Papildini tekstu par novadu vēsturi 2. izziņas līmenis vidēja 14 p. Pārbauda un nostiprina iegūtās zināšanas, jēdzienu lietojumu.
10. Izvēlies pareizo atbildi par simbola izcelsmi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina zināšanas par vēsturisko tēlu izmantojumu simbolikā.
11. Izvēlies pareizo atbildi par senākajiem iedzīvotājiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, pārbauda iegūtās zināšanas.
12. Analizē jēdziena skaidrojumus 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina jēdziena izpratni, lietojumu.
13. Nosaki kultūras piederību 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Sekmē prasmi noteikt raksturīgo dažādu kultūras piederību būvēm.
14. Izvēlies pareizo attēla raksturojumu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Papildina izpratni par Latvijas teritorijas sabiedrību senatnē, sekmē vizuālo priekšstatu veidošanu.
15. Atbildi jautājumus par Latvijas iedzīvotājiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē izpratni par Latvijas iedzīvotāju sastāva izmaiņām.
16. Analizē likumu un secinājumus par pilsonību 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Sekmē prasmi analizēt, salīdzināt formulējumus, nostiprina zināšanas.
17. Pēti statistikas datus, savieto pareizi atbildi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina prasmi analizēt datus.
18. Atbildi jautājumu par ieceļotājiem Latvijā 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Sekmē vizuālā avota uztveri, izpratni par migrācijas procesiem.
19. Izvēlies atbildi par pilsonības nozīmi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē prasmi analizēt likumus, pareizu formulējumu izpratni, pilsonības nozīmes apzināšanos.
20. Vērtē apgalvojumus par Rīgu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pilnveido prasmi analizēt tekstu - lasītprasmi, uzmanību; zināšanu nostiprināšana.
21. Pēti attēlu un izvēlies skaidrojumu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Attīsta prasmi savietot attēla un teksta informāciju, papildina zināšanas par Rīgas vēsturi.
22. Nosaki Rīgas raksturojumu attēlā 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Papildina zināšanas, jēdzienu lietojumu, sekmē vizuālo atmiņu.
23. Nosaki Rīgas raksturojumu attēlā 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Papildina zināšanas, jēdzienu lietojumu, sekmē vizuālo atmiņu.
24. Izvēlies skaidrojumu ēku attēliem (UNESCO LNK) 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina, papildina zināšanas par vēsturiskajām ēkām, sekmē vizuālo atmiņu.
25. Atbildi jautājumu par ielām (UNESCO LNK) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē izpratni, prasmi veidot kopsakarības, nostiprina zināšanas.
26. Papildini tekstu par Rīgas vēsturisko centru (UNESCO LNK) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nostiprina zināšanas, izpratni par UNESCO lomu kultūras vērtību saglabāšanā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas iedzīvotāji un Latvijas valsts 00:00:00 vidēja 7 p. Latvijas ģeogrāfiskais raksturojums, valsts veidošanās, valsts raksturojums, iedzīvotāji; jēdzienu lietojums.
2. Latvijas novadu raksturojums 00:00:00 vidēja 22 p. Dažādu vēstures procesu ietekmes Latvijas novados, novadu īpatnības.
3. Latvijas iedzīvotāju raksturojums - vēsturisks atskats 00:00:00 vidēja 19 p. Senākie iedzīvotāji Latvijas teritorijā; dažādu tautību iedzīvotāju ieceļošana, kultūras un reliģiskā daudzveidība.
4. Latvijas iedzīvotāji mūsdienās 00:00:00 vidēja 8 p. Iedzīvotāji mūsdienu Latvijā, migrācijas procesi, pilsonības jautājumi.
5. Latvijas galvaspilsēta Rīga 00:00:00 vidēja 7 p. Rīgas sākotne, nozīme mūsdienās.
6. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 17 p. Latvijas teritorija, Latvijas novadi, galvaspilsēta Rīga; iedzīvotāju raksturojums.