Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

17p.
1. Nosaki Latvijas ģeogrāfisko raksturojumu 1p.
2. Izvēlies pareizas atbildes valsts raksturojumam 2p.
3. Savieto novadu un tā raksturojumu 3p.
4. Izvēlies pareizo atbildi par simbola izcelsmi 1p.
5. Atbildi jautājumus par Latvijas iedzīvotājiem 2p.
6. Pēti statistikas datus, savieto pareizi atbildi 3p.
7. Vērtē apgalvojumus par Rīgu 2p.
8. Nosaki Rīgas raksturojumu attēlā 1p.
9. Analizē likumu un secinājumus par pilsonību 2p.