Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vecākiem - Skaņu spēles Priekšmetu izmantošana, fonemātiskās dzirdes attīstībai.
2. Vecākiem - Smilšpapīra burti Reljefu burtu izmantošana lasītprasmes apguvē. Rakstīšanas virziena apguve.
3. Kustīgais alfabēts Alfabēta burtu komplekti, to secīga izmantošana darbā ar bērnu, veicinot lasītprasmes attīstību.
4. Lasīšana ar priekšmetiem Priekšmetu un attēlu izmantošana lasītprasmes apguvē.
5. Rakstībai atbilstošā lasīšana Kustīgā alfabēta un mazu priekšmetu izmantošana, apgūstot lasītprasmi (vārdos bez pozicionālām skaņu pārmaiņām).
6. Rakstībai neatbilstošā lasīšana Lasītprasmes apguve (vārdos ar divskaņiem un skaņu dz un dž).
7. Kartītes klasificējošai lasīšanai Kartīšu materiāla izveide un darbs ar to burtu mācībai un lasītprasmes apguvei.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaņu spēles (dzīvnieki, putni) 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vārda pirmās skaņas noteikšana.
2. Skaņu spēles (dzīvnieki, putni) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vārda pēdējās skaņas noteikšana.
3. Skaņu spēles (vārda sākumskaņa) 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Vārdu pirmās skaņas noteikšana. Vārda izlasīšana no citu vārdu sākumburtiem.
4. Rakstībai atbilstošā lasīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Konkrētas skaņas saklausīšana doto vārdu sākumā.
5. Rakstībai atbilstošā lasīšana 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Doto vārdu un priekšmetu atbilsmes noteikšana.
6. Rakstībai atbilstošā lasīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Doto vārdu un priekšmetu atbilsmes noteikšana. Lieko vārdu noteikšana virknē.
7. Vārdu lasīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Divzilbīgu vārdu izveide ar attēla palīdzību.
8. Vārdu lasīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Priekšmetam atbilstoša vārda izvēle no vārdu grupas ar vienu sākumskaņu.
9. Vārdkopu lasīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Attēlā redzamajai darbībai atbilstošas vārdkopas izvēle.
10. Zilbju lasīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ar rakstītajiem burtiem rakstītu zilbju lasīšana. Zilbes ar patskaņiem a, ā.
11. Zilbju lasīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ar rakstītajiem burtiem rakstītu zilbju lasīšana. Zilbes ar patskaņiem u, ū.
12. Zilbju lasīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ar rakstītajiem burtiem rakstītu zilbju lasīšana. Zilbes ar patskaņiem e, ē.
13. Zilbju lasīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ar rakstītajiem burtiem rakstītu zilbju lasīšana. Zilbes ar patskaņiem i, ī.
14. Vārdu lasīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Rakstībai atbilstošā lasīšana. Ar rakstītajiem burtiem rakstītu vienzilbes vārdu lasīšana.
15. Vārdu lasīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Rakstībai atbilstošā lasīšana. Ar rakstītajiem burtiem rakstītu divzilbīgu vārdu lasīšana.
16. Vārdu lasīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Rakstībai neatbilstošā lasīšana.Ar rakstītajiem burtiem rakstītu divzilbīgu vārdu lasīšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaņu saklausīšana vārdos 00:40:00 vidēja 9 p. Vārda pirmās un beigu skaņas saklausīšana. Garo patskaņu un divskaņu saklausīšana vārdos.