Lasīšana ar priekšmetiem
Lai veicinātu bērna interesi par lasīšanu un attīstītu izpratni par rakstīto un izlasāmo vārdu nozīmi cilvēku dzīvē, var izmantot dažādus priekšmetus un kartītes ar šo priekšmetu nosaukumiem.
 
Iepriekš tiek sagatavotas kartītes ar to priekšmetu nosaukumiem, kuri tiks apgūti.
Kartīšu rakstība saistīta ar to, kā vecāks/skolotājs iesācis burtu mācību.
Ja bērns sākotnēji apgūst lielos drukātos burtus, tad kartīšu uzraksti jāraksta ar šiem burtiem u.tml.
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_29.svgYCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_30.svgYCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_31.svg
 
Saistošāk būs, ja priekšmeti būs tematiski saistīti. Varbūt bērns jau izrādījis interesi par kādu īpašu tematisku grupu, piemēram, sporta veidi, veikalu uzraksti utt., ar ko varētu iesākt, jo svarīgāk par visu ir radīt bērnā interesi par vārdu pasauli mums apkārt.
 
Daļai bērnu vienmēr ir patikuši dzīvnieki; daži interesējas par eksotisko vietu iemītniekiem, daži - par lauku ikdienā sastopamajiem, bet gan vienā, gan otrā gadījumā šos vārdus pēc tam var apkopot īpašās grāmatiņās, kuras rāda bērna jau apgūtos vārdus.
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_32.svgYCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_33.svg
Mazos priekšmetus (dažādos veikalos mēdz būt iegādājami gan speciāli komplekti, gan atsevišķas figūriņas) var aizstāt ar attēliem. Pozitīvi, ja šim nolūkam var atvēlēt laikrakstus vai žurnālus, no kuriem bērns sev nepieciešamos attēlus var izgriezt pats.
 
Svarīgi!
Bērnam ir jāļauj griezt ar šķērēm.
Izgrieztajam attēlam nav jābūt perfektam, jebkurš attēls būs pietiekami labs, jo bērns to būs izgriezis pats. Griešana attīsta acs-rokas koordināciju, rokas sīko motoriku, kā arī vairumam bērnu rada prieku par šo nodarbi.
 
Var izmantot arī līmlapiņu metodi, proti, uz lapiņām tiek uzrakstīti ikdienā apkārt esošo priekšmetu nosaukumi un pielīmēti pie šiem priekšmetiem: vārds "ledusskapis" pie ledusskapja, "lelle" pie mīļākās lelles u.c. Arī šādā gadījumā jācenšas veidot tematiskas grupas, iesākot ar to, kas bērnam ir aktuālāks, kā arī nav ieteicams veidot pārlieku lielas vārdu grupas.
 
 
Atsauce:
www.nudgefitness.com