Rakstībai atbilstošā lasīšana
Kad bērns apguvis lielāko daļu burtu, tad iespējams sākt lasīt īsus vienkāršus vārdus.
Svarīgi ievērot, lai vārdos nebūtu pozicionālo skaņu pārmaiņu, proti, vārds jāraksta un jāizrunā vienādi, kā arī vārdā jābūt tikai apgūtajiem burtiem.
Izvēlas priekšmetus no skaņu spēļu kastes (vai maisiņiem). prieksmeti_3_vaks_bumba_varde.jpg
Vismaz diviem priekšmetiem jāsākas ar vienu burtu.  prieksmeti_3_vaks_bumba_varde_2.jpg
Vecāks raksta izvēlētā priekšmeta nosaukumu, bērns to sauc pa burtiem. prieksmeti_vacins_vards_pauzes.jpg
Kad vārds uzrakstīts, bērns sauc, lai skaņas seko cita citai pēc iespējas ātrāk. prieksmeti_vacins_vards.jpg
Saliek priekšmetu kopā ar vārdu. prieksmeti_vaks_vards.jpg
Seko darbs ar citiem priekšmetiem. prieksmeti_varde_vards.jpg
Sajauc lapiņas. prieksmeti_vacins_vards.jpg  prieksmeti_varde_vards_2.jpg
Bērns saliek lapiņas atbilstoši priekšmetiem. prieksmeti_vaks_vards.jpgprieksmeti_varde_vards.jpg
 
Var atstāt savās vietās vārdus un sajaukt priekšmetus, var sajaukt gan vārdus, gan priekšmetus, svarīgi, lai bērns izlasa vārdu un, meklējot tam atbilstošo priekšmetu, domās vēlreiz izveido vārda rakstīto formu.