Rakstībai atbilstošā lasīšana
Kad bērns apguvis lielāko daļu burtu, tad iespējams sākt lasīt īsus vienkāršus vārdus.
Svarīgi ievērot, lai vārdos nebūtu pozicionālo skaņu pārmaiņu, proti, vārds jāraksta un jāizrunā vienādi, kā arī vārdā jābūt tikai apgūtajiem burtiem.
Izvēlas priekšmetus no skaņu spēļu kastes (vai maisiņiem). YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_34.svg
Vismaz diviem priekšmetiem jāsākas ar vienu burtu.  YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_35.svg
Vecāks raksta izvēlētā priekšmeta nosaukumu, bērns to sauc pa burtiem. YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_37.svg
Kad vārds uzrakstīts, bērns sauc, lai skaņas seko cita citai pēc iespējas ātrāk. YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_39.svg
Saliek priekšmetu kopā ar vārdu. YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_43.svg
Seko darbs ar citiem priekšmetiem. YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_45.svg
Sajauc lapiņas. YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_39.svg  YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_41.svg
Bērns saliek lapiņas atbilstoši priekšmetiem. YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_43.svgYCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_45.svg
 
Var atstāt savās vietās vārdus un sajaukt priekšmetus, var sajaukt gan vārdus, gan priekšmetus, svarīgi, lai bērns izlasa vārdu un, meklējot tam atbilstošo priekšmetu, domās vēlreiz izveido vārda rakstīto formu.