Rakstībai neatbilstošā lasīšana
Latviešu valodā ne visi vārdi tiek izrunāti un pierakstīti vienādi.
Latviešu valodas divskaņi tiek apzīmēti ar diviem burtiem, lai gan izrunāti tiek kā viena skaņa.
Ar diviem burtiem tiek apzīmēta arī skaņa dz un .
Kad bērns apguvis izrunai atbilstošu vārdu lasīšanu, nepieciešams apgūt tādu vārdu lasīšanu, kuros ir divskaņi, kā arī skaņas, kuras apzīmē ar burtiem dz un .
 
Divskaņi
Burtu savienojumi
(divi burti apzīmē vienu skaņu)
au, ai, ie, ei, ui, o
 
Piemērs:
lauva
maize
iela
veikals
puika
ota
dz, dž
  
  
Piemērs:
dzeguze
dai
 
 
 
Sākot bērnu iepazīstināt ar šīm skaņām un to pierakstu, vispirms izvēlas dažus mazus priekšmetus, kuru rakstību bērns jau apguvis, un vienu vārdu, kurā ir, piemēram, divskanis.
Rakstot vārdus, šis priekšmets jāatstāj pēdējais.
 
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_47.svg YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_8 (1).svg YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_48.svg
krūze
spāre
aita
 
Sākotnēji izvēlas vārdus, kuros nav vairāk par vienu jauno skaņu.
 aita YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_48.svg
saule YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_50.svg
zieds YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_51.svg
 
Lai labāk apgūtu šo jauno skaņu rakstību, ieteicams tās vizuāli izcelt ar citu krāsu, piemēram, sarkanu.
Svarīgi arī parādīt, ka šīs skaņas vārdos var atrasties dažādās vietās.
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_52.svg
 
Tieši tāpat jāapgūst, ka arī divskaņi var būt īpašvārdu sākumā.
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_56.svg
 
Atsauce:
www.1stfortoys.co.uk
www.etsy.com
www.baxterboo.com