Kartītes klasificējošai lasīšanai
Lasītprasmes attīstībai var veidot īpašus kartīšu komplektus.
Vienā komplektā uz vienas kartītes ir attēls un vārds, bet otrā komplektā attēls un vārds atrodas uz atsevišķām kartītes daļām.
 
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_60.svg
 
 
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_64.svg
 
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_65.svg
 
Kartītes tiek veidotas tematiski.
 
Strādāt ar šādām kartītēm var divējādi.
1. Vispirms tiek strādāts ar attēliem bez nosaukumiem. Bērns nosauc attēlā redzamo.
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_64.svg  Tā ir māja.
 
Tad meklē un pievieno atbilstošo vārdu.
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_64.svg
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_69.svg
 
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_65.svg
 
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_73.svg
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_64.svg
 
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_65.svg
 
 
Pēc tam tiek izmantots attēls ar vārdu, salīdzinot, vai ir izvēlēts pareizais.
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_64.svgYCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_65.svg YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_60.svg
 
2. Bērnam var piedāvāt aplūkot attēlus, kuros redzams gan attēls, gan tā vārds.
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_60.svg
 
Tad tiek sameklēti tādi paši attēli un atsevišķās kartītes ar vārdiem.
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_60.svg YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_64.svgYCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_65.svg
 
Pēc tam tiek izrunāts, kas attēlā redzams un kas rakstīts kartītē ar vārdu.
 
Šādi var strādāt arī ar bērniem, kas vēl nepazīst burtus, taču bērns, meklējot atbilstošos nosaukumus, pamazām iepazīst gan burtu dažādo izskatu, gan arī sāk saistīt konkrēto zīmi (burtu) ar atbilstošo skaņu.
 
Piedāvājot bērnam šādu kartīšu komplektu, nevajadzētu sākt ar lielu skaitu. Sākumā tās var būt tikai 2-3 kartītes, laika gaitā šo skaitu palielinot atbilstoši bērna prasmēm un spējām.
 
Atsauce:
www.kellysthoughtsonthings.com