Kartītes klasificējošai lasīšanai
Lasītprasmes attīstībai var veidot īpašus kartīšu komplektus.
Vienā komplektā uz vienas kartītes ir attēls un vārds, bet otrā komplektā attēls un vārds atrodas uz atsevišķām kartītes daļām.
 
maja_kopa.png
 
 
maja_atseviski_attels_2.png
 
maja_atseviski_vards_2.png
 
Kartītes tiek veidotas tematiski.
 
Strādāt ar šādām kartītēm var divējādi.
1. Vispirms tiek strādāts ar attēliem bez nosaukumiem. Bērns nosauc attēlā redzamo.
maja_atseviski_attels_2_var.png Tā ir māja.
 
Tad meklē un pievieno atbilstošo vārdu.
maja_atseviski_attels_2_var.png
zakis_atseviski_var.png
 
maja_atseviski_vards_2_var.png
 
svece_atseviski_var.png
maja_atseviski_attels_2_var.png
 
maja_atseviski_vards_2_var.png
 
 
Pēc tam tiek izmantots attēls ar vārdu, salīdzinot, vai ir izvēlēts pareizais.
maja_atseviski_attels_2_var.pngmaja_atseviski_vards_2_var.pngmaja_kopa_var.png
 
2. Bērnam var piedāvāt aplūkot attēlus, kuros redzams gan attēls, gan tā vārds.
maja_kopa_var.png
 
Tad tiek sameklēti tādi paši attēli un atsevišķās kartītes ar vārdiem.
maja_kopa_var.pngmaja_atseviski_attels_2_var.pngmaja_atseviski_vards_2_var.png
 
Pēc tam tiek izrunāts, kas attēlā redzams un kas rakstīts kartītē ar vārdu.
 
Šādi var strādāt arī ar bērniem, kas vēl nepazīst burtus, taču bērns, meklējot atbilstošos nosaukumus, pamazām iepazīst gan burtu dažādo izskatu, gan arī sāk saistīt konkrēto zīmi (burtu) ar atbilstošo skaņu.
 
Piedāvājot bērnam šādu kartīšu komplektu, nevajadzētu sākt ar lielu skaitu. Sākumā tās var būt tikai 2-3 kartītes, laika gaitā šo skaitu palielinot atbilstoši bērna prasmēm un spējām.
 
Atsauce:
www.kellysthoughtsonthings.com