Skaņu spēles
Lai veicinātu prasmi sadzirdēt un pazīt skaņas, var izmantot mazus priekšmetus, izveidojot savu skaņu spēļu alfabēta komplektu.
Šos mazos priekšmetus, grupējot pēc to sākumskaņas, var likt īpašos maisiņos ar virsū uzdrukātu/uzšūtu u.c. burtu.
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_rrr.svg
 
Var izmantot arī skrūvju un naglu glabāšanai paredzētās kastes ar mazām atvilktnītēm, kurām var uzlīmēt izdrukātus burtus.
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_2_r.svg

Jāizvēlas bērnam pazīstami priekšmeti, vienā reizē nevajadzētu strādāt ar pārāk lielu priekšmetu skaitu, lai bērns varētu viegli orientēties priekšmetu klāstā.

Uzdevumi darbam ar bērnu
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_7.svg YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_6.svg YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_8.svg
 
- Parādi, kurš priekšmeta nosaukums sākas ar skaņu z! - Zirneklis.
- Parādi, kurš priekšmeta nosaukums beidzas ar skaņu a! - Skudra.
- Iedod man tos priekšmetus, kuru nosaukumi sākas ar skaņu s! - Spāre, skudra.
- Iedod man to priekšmetu, kura nosaukuma beidzas ar skaņu s! -Zirneklis.
 
Pēc sākumskaņas un beigu skaņas precīzas noteikšanas var pievērsties arī vārda vidum.
- Kura priekšmeta nosaukumam skaņa e ir vārda vidū? - Zirneklim.