Smilšpapīra burti
Iepazīt skaņai atbilstošo simbolu, izmantojot redzi, dzirdi un tausti, var ar smilšpapīra burtiem - reljefi iztaustāmiem burtiem uz vienāda izmēra plāksnītēm.
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_9.svgYCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_10_r.svg

Latviešu alfabēta smilšpapīra burtus var iegādāties dažādos specializētajos veikalos, piemēram, šeit, bet var arī izgatavot pats.
Var izmantot koku, akrila krāsas, laku un struktūrpastu Feinsand.
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_11.svg
 
Bet tikpat labu mācību materiālu var izgatavot no preskartona, PVA līmes un mannas.
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_12.svgYCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_13_r.svg
 
Sākotnēji izvēlas trīs vienkāršākus burtus, no tiem vismaz vienu patskani, lai kontrastētu burtu fons.
M. Montessori pedagoģijā līdzskaņiem ir rozā fons, patskaņiem – zils, tradicionāli līdzskaņi tiek apzīmēti ar zilu krasu, patskaņi – ar sarkanu. Lai kādu krāsu arī izvēlētos katrā ģimenē, svarīgi ir ievērot konsekvenci un saglabāt izvēlēto krāsu burtu marķējumiem arī citos komplektos (drukātie, rakstītie, lielie, mazie burti).

Bērnam jāparāda, kā burtus raksta: ar kreiso roku jāpietur tāfelīte, ar labās rokas 3 rakstīšanas pirkstiem jāizvelk burts tieši tā, kā to raksta. Ja nepieciešams, kustību atkārto vairākas reizes.
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_14.svg

Svarīgi!
Bērnam burti jāiztausta un jānosauc.

Tikpat svarīgi ir sekot līdzi un pierakstīt, kādus burtus bērns ir apguvis.
Mācību līdzekļu autori un metodiķi piedāvā dažādu burtu apgūšanas secību, bet nav jāseko tikai vienam konkrētam ieteikumam. Katram bērnam šī apguves secība var būt citāda. Var iesākt ar bērna vārda pirmo burtu, tad mācīties citu nozīmīgu cilvēku vārdu pirmos burtu. Varbūt bērnam interesē kaut kas īpašs, piemēram, dinozauri, un tādā gadījumā var sākt mācīties, ar kādu burtu sākas mīļākā dinozaura nosaukums u.tml.
YCUZD_220825_4295_1.klase_lasītprasme_15.svg
 
Pirms pievērsties rakstīšanai uz papīra bērns var izdzīvot rakstīšanas prieku sniegā, mannā, smiltīs, uz tāfeles, uz ielas asfalta.