Teorija

Uzdevumi

1. Domraksta temats un virsraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Domraksta uzmetums

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Domraksta plāns

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Teksta tipi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Vēstījums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Apraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Temats

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Domraksta pazīmes

Grūtības pakāpe: augsta

3
9. Domraksta pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Teksta plānošana

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Teksta veidošana atbilstoši tematam

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Metodiskie materiāli