Vēstījuma tipa domraksta galvenās pazīmes.
 
Domraksts vēstījuma formā ir secīgs stāstījums par kādu notikumu vai notikumiem - to sākumu, risinājumu un nobeigumu. Domrakstā jāatspoguļo darbība un personas jeb darbības darītāji, kas notikuma gaitu virza uz priekšu.
 
 • Sākums jeb ievada daļa, kurā iepazīstas ar personām, par kurām būs stāsts.
 • Risinājums jeb notikuma (vai vairāku notikumu) secība un pakāpenība.
 • Beigas jeb atrisinājums, kurā būtu ieteicams novērtēt galvenā varoņa rīcību.
 
Vēstījumā vajadzētu atbildēt uz šādiem jautājumiem:
 • Kur notiek?
   
  Telpās, brīvā dabā, transporta līdzeklī. Tā var būt reāla vai izdomāta vieta.
   
 • Kad notiek?
    

  Notikumu var stāstīt pagātnē, tagadnē vai nākotnē.
   
 • Kas piedalās?
  Vēstījumā var būt viens vai vairāki galvenie varoņi. Vēstījumā jāmin arī personas, ar ko galvenais varonis ir kopā notikuma brīdī.
   
  Galvenie varoņi varētu būt dažādi cilvēki - Juris, Aina utt.; dzīvas būtnes - zaķis, vilks utt.; priekšmeti - akmens, šķēres utt.; dabas parādības - sals, vējš, saule utt.
   
 • Kas notiek?
  Vēstījumā vienmēr tiek stāstīts par notikumiem, tāpēc jālieto dažādi darbības vārdi.
   
  Redzēt, sajust, sadzirdēt, izdzirdēt, nojaust, atbildēt, saukt, melot, klausīties utt.
   
 • Kas interesants atgadās?
  Vēstījumā jāmin, kā darbība norisinās, ko darītājs redzēja, dzirdēja, izjuta, pārdzīvoja utt.
   
  Vēstījumā darbība parasti risinās strauji, interesanti, saistoši, lai lasītājs vai klausītājs nezaudētu interesi. Svarīgi ir arī parādīt cilvēku izjūtas - prieku, skumjas, laimi, pārsteigumu, bēdas utt.
   
 • Kā viss atrisinās?
  Katrs notikums beidzas un atrisinās.