Ir trīs teksta tipi:
  1. apraksts;
  2. vēstījums;
  3. pārspriedums.
Apraksts ir domraksts, kurā aprakstīts kāds priekšmets, parādība vai dzīva būtne.
Galvenais jautājums: kāds? 
 
Vēstījums ir domraksts, kurā izklāstīts kāds notikums vai notikumi.
Galvenais jautājums: kas notiek?
 
Pārspriedums ir domraksts, kurā autors cenšas noskaidrot un risināt kādas problēmas, izteikt savus spriedumus un secinājumus.
Galvenais jautājums: kāpēc?
 
Atsauce:
Latviešu valoda 5.klasei/Vēsma Veckāgana.- Lielvārde: Lielvārds, 2004. - 168 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 32.- 23.lpp.