Svarīgi!
Galvenais apraksta uzdevums ir aprakstīt kāda priekšmeta, cilvēka vai dzīvas būtnes ārējās pazīmes un būtiskākās īpašības.
 
Aprakstā vajadzētu atbildēt uz šādiem jautājumiem:
 
 • kas viņš ir?
  Vispirms jānosauc galvenais tēls, tas var būt priekšmets vai dzīva būtne, par kuru tiks veidots apraksts.
  Tad var dot galvenā tēla vispārīgu aprakstu (nodarbošanās, dzīvesveids, paradumi).
  Kur viņš dzīvo?
   
 • kāds?
  Jānosauc tēla ārējās pazīmes, jāraksturo tā izskats.
   
 • ar ko? kā?
  Jāmēģina nosaukt un raksturot tēla būtiskākās īpašības, kas parasti atklājas viņa darbībā un attiecībās pret citiem.
   
 • ko?
  Ko galvenais tēls redzējis, dzirdējis, izjutis, pārdzīvojis, kā tas ietekmējis viņu, tas izpaužas viņa raksturā?
   
 • kāds ir?
  Apraksta beigās jācenšas tēlu novērtēt (piemēram, labs, slikts, neglīts utt.)
  Cik mīļš, sirsnīgs (vai tieši otrādi) tas ir pret citiem (ja apraksts ir par dzīvu būtni). 
 
Atsauce:
Latviešu valoda 5.klasei/Vēsma Veckāgana.- Lielvārde: Lielvārds, 2004. - 168 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 236., 37.lpp.