28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Domraksts ir radošs darbs, kurā atbilstoši tā veidam jāparāda savas tekstveides prasmes un zināšanas. 
Svarīgi!
Ja ievēro darbu secību, tad domraksts grūtības nesagādā.
 1. Ja temats un virsraksts dots, tad esi noskaidrojis galveno jeb atslēgas vārdu.
 2. Ja temats un virsraksts jāizdomā, tad esi sapratis, ko gribi pateikt ar savu domrakstu.
  
Izveido ideju tīklu vai ideju zirnekli!
 
Uzmetuma veidošanai idejas var pierakstīt, izmantojot dažādus paņēmienus: "prāta vētru", "ideju tīklu", "ideju zirnekli" u.c.
 
"Prāta vētra" ir domāšanas un jaunu ideju radīšanas paņēmiens, ko parasti izmanto, strādājot grupā.
 
 • Mērķis. Pierakstīt pēc iespējas vairāk ideju par kādu jautājumu.
 • Darba gaita.
  Katra izteiktā doma ir jāpieraksta un jāmēģina attīstīt tālāk.
  Ideju radīšanas procesā nav svarīgi, vai ideju varēs īstenot dzīvē. Bieži vien neparastā idejā slēpjas kāda laba doma, ko varēs izvērst. Tāpēc visas izteiktās domas tiek uzskatītas par labām, tās nedrīkst kritizēt vai noniecināt.
 • Obligāti jāievēro!
  1. Katram ir savas domas, un katrs ir jāuzklausa.
  2. Nedrīkst teikt: "Muļķības!", "Tā nevar būt!" un tamlīdzīgi.
 
Prāta vētrā tiek fiksētas visas idejas.
Paraugs ideju tīklam. Vidū ieraksta tematu un apkārt raksta visu, kas ienāk prātā par šo tematu.
ideju_zirn.jpg