Teorija

Uzdevumi

1. Valoda kā sazināšanās līdzeklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Saziņa un informācijas gūšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Valodas izcelšanās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Dialekti

Grūtības pakāpe: augsta

2
5. Skaņas vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Vārdi alfabēta secībā

Grūtības pakāpe: augsta

3
7. Latviešu valodas alfabēts

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Burti un skaņas

Grūtības pakāpe: zema

4
9. Rakstības veidošanās

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Patskaņi

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Patskaņi

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Rakstības vēsture, gotiskie burti

Grūtības pakāpe: augsta

1
13. Zilbes

Grūtības pakāpe: zema

2

Testi

1. Valodas un rakstības rašanās

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Alfabēts

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem