Teorija

Uzdevumi

1. Teikuma pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Teikuma pazīmes

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Stāstījuma teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Pieturzīmes

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Izsaukuma teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Izsaukuma teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Jautājuma teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Teikums pēc izteikuma mērķa

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Uzruna teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Sarunas partneri

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Sarunas mērķis

Grūtības pakāpe: augsta

2
12. Pieklājības vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Vēstule

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Tiešā runa un piebilde

Grūtības pakāpe: augsta

1
15. Tiešā runa un piebilde

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Uzrunas grupa teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Uzrunas grupa teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Tiešā runa

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Teikuma pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

12
3. Tiešā runa, uzruna

Grūtības pakāpe: vidēja

19

Materiāli skolotājiem