Mūsu ikdienas valodu ļoti daudz veido sarunas, parasti mutvārdu, reizēm rakstos, piemēram, čatojot.
Divu vai vairāku personu sarunu sauc par dialogu.
Ja runā viens pats, tad tas ir monologs
Dialogs:
  1. Divu personu vai grupu saruna vai citāda viedokļu apmaiņa.
  2. Mākslinieciski veidota saruna literatūrā.
  3. Literārs darbs, kas sarakstīts sarunas formā.
Monologs:
  1. Samērā gara nepārtraukta vienas personas runa (piemēram., daiļdarbā, uz skatuves) vai dziedājums (operā), kas nav saistīts ar citu personu replikām vai dialogu;
  2. iekšējais monologs- pārdomas sevī, iekšējā runa.
 
Lai saruna veidotos, ir nepieciešami sarunas partneri un temats, par ko runāt.
  
divas_sievietes.png
 
Kas? - es, runātājs, rakstītājs, adresants.
Kam? - tev, klausītājam, lasītājam, adresātam.
Adresants - persona, kas runā, raksta, sniedz informāciju.
Adresāts - persona, kas klausās, lasa uztver informāciju. 
Katram runātājam var būt savs mērķis, ko viņš grib panākt runājot.
 
Palasi.jpg
 
Saruna parasti notiek konkrētos apstākļos - kaut kādā vietā (kur?) un zināmā laikā (kad?).
 
Lai saruna veidotos veiksmīgi, nepieciešamas 2 būtiskas prasmes:
  • prasme izteikties, lai citi saprastu, ko vēlies pateikt,
  • prasme klausīties, lai uzzinātu, ko citi saka.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 5.klasei/Vēsma Veckāgana.- Lielvārde: Lielvārds, 2004. - 168 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 24.- 26.lpp.