Teorija

Mūsu ikdienas valodu ļoti daudz veido sarunas, parasti mutvārdu, reizēm rakstos, piemēram, čatojot.
Divu vai vairāku personu sarunu sauc par dialogu.
Ja runā viens pats, tad tas ir monologs
Dialogs:
  1. Divu personu vai grupu saruna vai citāda viedokļu apmaiņa.
  2. Mākslinieciski veidota saruna literatūrā.
  3. Literārs darbs, kas sarakstīts sarunas formā.
Monologs:
  1. Samērā gara nepārtraukta vienas personas runa (piemēram., daiļdarbā, uz skatuves) vai dziedājums (operā), kas nav saistīts ar citu personu replikām vai dialogu;
  2. iekšējais monologs- pārdomas sevī, iekšējā runa.
 
Lai saruna veidotos, ir nepieciešami sarunas partneri un temats, par ko runāt.
  
divas_sievietes.png
 
Kas? - es, runātājs, rakstītājs, adresants.
Kam? - tev, klausītājam, lasītājam, adresātam.
Adresants - persona, kas runā, raksta, sniedz informāciju.
Adresāts - persona, kas klausās, lasa uztver informāciju. 
Katram runātājam var būt savs mērķis, ko viņš grib panākt runājot.
 
Palasi.jpg
 
Saruna parasti notiek konkrētos apstākļos - kaut kādā vietā (kur?) un zināmā laikā (kad?).
 
Lai saruna veidotos veiksmīgi, nepieciešamas 2 būtiskas prasmes:
  • prasme izteikties, lai citi saprastu, ko vēlies pateikt,
  • prasme klausīties, lai uzzinātu, ko citi saka.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 5.klasei/Vēsma Veckāgana.- Lielvārde: Lielvārds, 2004. - 168 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 24.- 26.lpp.