Teorija

Šajos laikos, kad gandrīz visiem ir dators, cilvēki ziņu nosūtīšanai izmanto e-pastus. Pavisam nesen cilvēki vēl visu rakstīja uz baltas papīra lapas...
Kādreiz vēstuļu rakstīšana tika pacelta pat mākslas līmenī! Sākot ar kaligrāfiju, stilu utt. Mainās laiki, mainās sazināšanās līdzekļi, mainījusies attieksme pret vēstulēm.
 
Palūdz saviem vecākiem vai vecvecākiem, lai viņi pastāsta, kā, kad un kam viņi rakstīja vēstules ar roku!
 
Uz papīra vēstules sāka rakstīt 14. gadsimtā, bet aploksnes un pastmarkas lieto kopš 19. gadsimta vidus.
Ikvienam jāmācās pareizi rakstīt vēstules, jāapgūst to rakstīšanas prasmes, lai  patiku no šīs nodarbes gūtu vispirms rakstītājs pats, lai iepriecināts tiktu vēstules saņēmējs.

Lūk, daži pamatnosacījumi, kas jāievēro!
 • Personisko vēstuli ieteicams rakstīt ar roku arī tad, ja ir pieejams dators vai rakstāmmašīna. Drukātā veidā tā var šķist auksta, bezjūtīga, jo rokraksts ir personības zīme.
 • Allaž patīkami ir pareizi un gaumīgi noformēta vēstule, un rakstam jābūt glītam un salasāmam.
 • Jāizvēlas jauks vēstuļpapīrs. Atcerieties, ka balts būs gaumīgs jebkurā gadījumā, bet  vari to izrotāt ar saviem zīmējumiem.
 • Nav pieklājīgi rakstīt uz lapām, kas izplēstas no skolas burtnīcas vai piezīmju grāmatiņas.
 • Katra vēstule jāraksta uz veselas lapas, nevis uz neliela papīra gabaliņa. Arī tad, kad jāraksta tikai daži teikumi.
 • Vēstuļpapīra augšgalā un apakšdaļā jāatstāj dažus centimetrus brīva mala, maza maliņa jāatstāj  lapas labajā pusē.
 • Vispirms lapas vidū jāuzraksta adresāta uzruna vai sveiciens.
Piemērs:
Sveiks, draugs!
Piemērs:
Labdien, mīļo krustmāmiņ!
Piemērs:
Mārtiņ!
 • Ar nelielu atkāpi jaunā rindā sākdams tekstu, atceries, ka nav pieklājīgi pirmo lietot vietniekvārdu "es".
 • Daži teikumi jāvelta cilvēkam, ģimenei, kam raksta.
 • Lai vēstule būtu pārskatāma, ikreiz jauna doma jāsāk ar atkāpi jaunā rindā.
 • Nav pieklājīgi vēstulē atvainoties par sliktu rokrakstu vai rakstīšanu steigā, jo tā ir necieņa pret adresātu. Labāk tad pārrakstīt un pēc tam nosūtīt.
 • Neglīti izskatās, ja kaut kas pierakstīts klāt starp rindām vai ārpus tām, vai svītrots.
 • Beigās jāizsaka sava cieņa un jāparakstās. Parakstam jābūt salasāmam, tam jāatrodas labajā pusē.
Piemērs:
Uz redzēšanos!
Tavs krustdēls Uldis
Piemērs:
Ļoti gaidīšu kādu ziņu no Jums!
Visu labu vēlot, Aija
 • Neaizmirsti vēstules beigās (var arī sākumā) uzrakstīt datumu, kad šo vēstuli raksti!
Piemērs:
2011. gada 15. augustā.
 • Vēstule jāpārlasa.
 • Tad jāsaloka tā, lai teksts vai sākuma lappuse būtu iekšpusē. Pa priekšu jāpārloka gareniski, tad šķērsām. Lai malas par pus centimetru nesakristu. Tas atvieglo vēstules atvēršanu.
 • Aploksnei allaž jābūt tīrai. Salasāmi jāuzraksta adrese.
 • Katram adresātam vēstule jāsaņem neatplēsta.
 • Pieklājīgs cilvēks nekad nelasa citam adresētu vēstuli, ja vien viņš to neatļauj. Taču nevajadzētu savas vēstules dot citiem lasīšanai.
 • Ir tāds jēdziens kā sarakstes noslēpums. Nekad nedod svešiem lasīt tev rakstītu vēstuli, un otrādi - nelasi svešas vēstules!
 • Uz vēstulēm vienmēr jāatbild. Inteliģenti ļaudis parasti to veic vismaz nedēļas laikā.
(Pēc Lienes Britānes)
  
VestuleMasai1924-1.jpg
Vēstules vērtēšanas kritēriji
Vēstules daļa
Skaidrojums
Vēstulei ir mērķis Kāpēc tā tiek rakstīta?
Saprotama doma Domas izteiktas skaidri, precīzi, atbilstoši tematikai
Rindkopas Katra rinda sākta jaunā rindkopā
Ievaddaļa
Vēstules sākumā ir uzruna vai uzrunas grupa, kas atdalīta ar komatu
Sveiks, krusttēv! Labdien, Judīte!
2. personas vietniekvārdi Tu un Jūs (ja uzrunā vienu cilvēku) rakstīti ar lielo burtu
Nobeigums                                    
Ir izteikta pieklājīga vai mīļa atvadu frāze
 
 
Visu labu! Sveicieni! Vislabākie vēlējumi!
Paraksts
Labajā apakšējā stūrī ir vēstules autora paraksts
Jānis  
Tava vecmāmiņa
 
Datums
Kreisajā apakšējā stūrī norādīts vēstules rakstīšanas datums un vieta
 
 
2011. gada 19. augustā Liepājā
Pareizrakstība un noformējums
 
Nav kļūdu Nav ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdu
Teksta izkārtojums Teksta izkārtojumā ievērotas atkāpes no malām, teksts izvietots proporcionāli lapai
Rokraksts Vēstule uzrakstīta skaidri, kārtīgi, saprotami, glīti
Aploksnes noformējums
 
Adrese
Adrese sākta ar adresātu datīvā, pēc tam iela, pilsēta lokatīvā, pasta indekss
Ļ.cien. Ritai Ozolai
Dzērbenes ielā 16 dz. 3,
Rīgā, LV-1059
 
Lindai Krūklei
"Līvās", Mārsnēni, Mārsnēnu pag.,
Priekuļu nov., LV-4129
Atpakaļadrese Uzrakstīta otrā pusē vai kreisajā augšējā stūrī
 
Atsauce:
Lietišķie raksti pamatskolā/Latvijas Republikas IZM ISEC. -Rīga : SIA "Izglītības soļi", 2001. – 68 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 28., 42., 66.lpp.
http://www.pasts.lv/lv/uzzinas/adrese/
http://www.saproti.lv/tl/index.php/vestule.html
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/biblioteka/resursi/rektori/felsbergs/dzimtas-materiali/VestuleMasai1924-1.jpg