Svarīgi!
Cilvēki runā un raksta teikumos.
Teikumus veido no vārdiem.
 
Teikumā ir izteikta doma.Trīs tēva dēli devās pasaulē.
Teikumu veido gramatiski saistīti vārdi.
Vakarā viņi nolēma uzcept gaļu.
(ir teikums)
 
Vakars viņi nolemt uzcept gaļa.
(nav teikums)
Teikumam ir noteikta uzbūve. Tajā ir gramatiskais centrs- teikuma priekšmets un izteicējs (reizēm viens no tiem).
Bet kur lai viņi ņem uguni?
viņi - teikuma priekšmets
ņem - izteicējs
Teikums var būt arī viens vārds. tad tas ir viens no gramatiskā centra locekļiem. Vakars. Līst.
Lai lasītājs un klausītājs saprastu, ko viņam saka vai kas ir uzrakstīts, teikumus vienu no otra runājot nošķir ar īsu pauzi, rakstot - ar pieturzīmēm.Tālumā varēja redzēt ugunskura gaismu spīdam. Pie ugunskura sēdēja vecītis.
Teikumu sāk ar lielo sākumburtu, un teikuma beigās liek pieturzīmi. Viņš solīja uguni iedot, ja dēls labus melus pastāstīšot.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 5.klasei/Vēsma Veckāgana.- Lielvārde: Lielvārds, 2004. - 168 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 42.lpp.