Teorija

Uzdevumi

1. Vārdu savienojumu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Vārdu savienojumu analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Vārdu savienojumu shēmu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Paskaidrojošā vārda noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Patstāvīgie vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Palīgvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Teikuma beigu pieturzīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Teikuma priekšmets

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Izteicējs

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Teikuma priekšmets

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Izteicējs

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Vienkāršs nepaplašināts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

6
13. Teikuma virslocekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Teikuma palīglocekļi

Grūtības pakāpe: augsta

3
15. Teikuma palīglocekļi

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. Teikuma palīglocekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Teikuma palīglocekļi

Grūtības pakāpe: augsta

4
18. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Vienlīdzīgu teikuma locekļu saistība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: augsta

4
21. Teikuma virslocekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
22. Teikuma virslocekļu pasvītrošana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
23. Vienkāršs paplašināts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Teikumi pēc izteikuma mērķa

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Teikuma gramatiskais centrs

Grūtības pakāpe: vidēja

14
3. Teikuma palīglocekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
4. Vienkārša teikuma uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

12
5. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Metodiskie materiāli